wtorek, 14 lutego 2023 12:28

Powiat tarnowski dalej wojuje z Atlasem Nienawiści

Autor Tomasz Stępień
Powiat tarnowski dalej wojuje z Atlasem Nienawiści

Sądowa batalia pomiędzy powiatem tarnowskim, a twórcami „Atlasu Nienawiści” będzie trwała nadal. Powiat tarnowski odwołał się właśnie od grudniowego wyroku tarnowskiego Sądu Okręgowego.

29 grudnia Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił pozew starostwa tarnowskiego przeciwko twórcom „Atlasu Nienawiści”, w którym zaznaczane są samorządy, które przyjęły uchwały oceniane przez autorów jako dyskryminacyjne (sprzeciwiające się "ideologii LGBT", Samorządowe Karty Praw Rodzin itp.). 30 kwietnia 2019 r. powiat tarnowski przyjął w Rezolucję w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT”. „Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej! Deklarujemy, że Powiat Tarnowski w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, pamiętając o 1053 latach od Chrztu Polski, 100 latach od odzyskania Niepodległości Polski i 29 latach od odzyskania Samorządności Polek i Polaków" – napisali radni powiatowi w Rezolucji i parę miesięcy później przejęli także Samorządową Kartę Praw Rodziny.

Dlatego też aktywiści, którzy stworzyli internetową stronę, znaną jako „Atlas Nienawiści”, na którym zaznaczane są samorządy z uchwałami anty-LGBT, umieścili powiat tarnowski w Atlasie. Starostwo zareagowało pozwem, w którym domagało się finansowego zadośćuczynienia za umieszczenie go w Atlasie. Jednak mimo tego, że w sądowej batalii starosto wspierał instytut Ordo Iuris, 29 grudnia Sąd Okręgowy pozew powiatu oddalił. – To kolejny wyrok ważny dla wolności słowa i krytyki działań władzy – takich jak przyjęcie przez samorządowców z powiatu tarnowskiego rezolucji „Powiat Tarnowski wolny od ideologii «LGBT»” oraz karty Ordo Iuris w 2019 roku. Nieprzypadkowo w kwestii obu tych uchwał władze powiatu prowadzą obecnie batalie sądowe, w których uczestniczy Ordo Iuris. Z jednej strony po skardze RPO sądy administracyjne oceniają ważność uchwały anty-LGBT, z drugiej zaś władze powiatu wniosły pozwy wobec Kuby, Pauliny i Pawła z Atlasu Nienawiści, aby uciszyć krytykę SKPR – komentowali w grudniu orzeczenie sądu twórcy „Atlasu Nienawiści” dodając, że publikacja nie przekraczają zakresu dopuszczalnej krytyki i debaty publicznej, zmierzając do unaocznienia, że Samorządowa Karta Praw Rodziny i działania tego rodzaju są niekorzystne, prowadzą do nierówności, wykluczeń, stygmatyzacji.

Jednak, jak się okazuje, starostwo nie rezygnuje z wojowania z Atlasem. Najpierw, w połowie stycznia, złożone zostały wnioski o pisemne uzasadnienie wyroku, a dziś powiat tarnowski odwołał się od wyroku tarnowskiego Sądu Okręgowego, oddalającego powództwo. Teraz sprawę rozpatrzy sąd apelacyjny w Krakowie. Twórcy Atlasu są jednak dobrej myśli. –Zostaliśmy zasypani przez Ordo Iuris pozwami SLAPPs [procesy mające na celu uciszenie krytyki poprzez obciążenie kosztami – przyp. red] i żądaniami na łączną kwotę 280 tysięcy złotych – piszą. Ale, jak dodają – do tej pory wynik starcia wynosi 4:0.

fot: Dominik Gębka/Google Street View

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka