piątek, 6 listopada 2020 11:27

Powiat wadowicki. Gmina Spytkowie inwestuje! Wyprzedziła wszystkie gminy z powiatu

Autor Wiktoria Mitura
Powiat wadowicki. Gmina Spytkowie inwestuje! Wyprzedziła wszystkie gminy z powiatu

Gmina Spytkowice od wielu lat inwestuje naprawdę dużo. Można to zauważyć, patrząc na jej rozwój w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego. Fakt ten potwierdza również kolejny ranking „Wspólnoty” podsumowujący inwestycje samorządowe w latach 2017-2019.

Po przeanalizowaniu wyników badań okazało się, że gmina Spytkowice po raz drugi z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu wśród wszystkich gmin powiatu wadowickiego! To bardzo dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że za nami znalazły się również gminy miejsko-wiejskie mające, teoretycznie, większe możliwości i zdecydowanie większe budżety.

Inwestycje w latach 2017-2019

  • Spytkowice 921,77 zł
  • Andrychów 914,76 zł
  • Stryszów 844,16 zł
  • Brzeźnica 749,83 zł
  • Lanckorona 647,14 zł

Analizując temat szerzej, okazało się, że gmina znalazła się również w czołówce gmin subregionu Małopolska Zachodnia tj. wśród gmin powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i wadowickiego, zajmując ostatecznie trzecie miejsce wśród wszystkich gmin wiejskich tego regionu.

  • Trzyciąż (powiat olkuski) 1182,97 zł
  • Przeciszów (powiat oświęcimski) 953,73 zł
  • Spytkowice (powiat wadowicki) 921,77 zł
  • Polanka Wielka (powiat oświęcimski) 911,81 zł
  • Stryszów (powiat wadowicki) 844,16 zł

Ranking inwestycyjny pojawia się w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Metoda rankingu jest niemal identyczna jak w poprzednich latach. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W ten sposób autorzy chcą uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. O ostatecznym miejscu decyduje suma wszystkich wydatków inwestycyjnych podzielona przez liczbę mieszkańców danej gminy.

info i foto: UG Spytkowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje