piątek, 4 lutego 2022 16:29

Powiat wadowicki: Jak wygląda sytuacja epidemiczna?

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Powiat wadowicki: Jak wygląda sytuacja epidemiczna?

W czwartek (3 lutego) odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży poświęcone aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu wadowickiego. Spotkanie prowadził starosta Eugeniusz Kurdas.

Dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach Krystyna Kozik podała informacje dotyczące ilości zakażeń w naszym powiecie. W czwartek stwierdzono 139 zachorowań. Od początku roku do 3 lutego odnotowano 3611 zachorowań i 35 zgonów, w większości osób z chorobami współistniejącymi. Krystyna Kozik przypomniała, że od 2 lutego obowiązują zmienione przepisy dotyczące izolacji. Zakażeni wirusem SARS-CoV-2 medycy i funkcjonariusze służb mundurowych będą mieli siedmiodniową izolację, od której zwolni negatywny wynik testu wykonanego w piątym dniu.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Krzysztof Harpula poinformował, że w wadowickiej lecznicy dla zakażonych pacjentów przeznaczono 59 łóżek. Obecnie jest zajętych 41. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Pindel-Polaszek przekazała, że w czterech z pięciu domów pomocy społecznej występują przypadki koronawirusa, zarówno wśród podopiecznych, jak i personelu. Wszędzie jednak zachowana jest ciągłość pracy placówek.

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiusz Śniadek przybliżył pracę policji w ostatnich tygodniach. Wśród pracowników wadowickiej komendy są przypadki zachorowań, ale nie zakłóca to pracy policjantów. Funkcjonariusze kontrolują osoby przebywające na kwarantannach (w tej chwili jest to około 3 tys. osób). Ponadto sprawdzają przestrzeganie obostrzeń np. w placówkach handlowych. Komendant podkreślił, że mieszkańcy powiatu stosują się do zasad kwarantanny i przypadki jej łamania są sporadyczne. Gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o przestrzeganie obostrzeń – funkcjonariusze odnotowują dziesiątki wykroczeń i wystawiają mandaty karne.

Także praca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przebiega bez zakłóceń. Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kwarciak poinformował, że choć przypadki zachorowań wśród strażaków się zdarzają, to nie zakłóca to gotowości bojowej jednostki. Strażacy w ostatnim czasie mieli więcej pracy w związku ze zdarzeniami spowodowanymi orkanem Malik. Jeśli chodzi o walkę z epidemią, to strażacy dostarczają tlen do jednostek medycznych. Rozdysponowali także ponad 3 tys. litrów płynu do dezynfekcji pozyskanych z Komendy Wojewódzkiej PSP.

Przedstawicielka wadowickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie st. wizytator Joanna Karp przybliżyła sytuację w placówkach oświatowych. Na chwilę obecną nie ma w nich żadnych ognisk koronawirusa.

Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Jerzy Śniegowski podziękował strażakom za pomoc w rozdysponowaniu maseczek chirurgicznych oraz FFP2, przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego. Są one przeznaczone dla uczestników, mieszkańców i pracowników placówek i jednostek działających w obszarze pomocy społecznej: domów pomocy społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów i klubów samopomocy, placówek dla osób bezdomnych, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Powiat Wadowicki otrzymał w sumie 253 660 maseczek, z czego 100 tys. rozdysponowano do urzędów miast i gmin.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje