poniedziałek, 15 lutego 2021 13:00

Powiat wadowicki. Nowa oferta edukacyjna Zespołu Szkół CKU w Radoczy

Autor Wiktoria Mitura
Powiat wadowicki. Nowa oferta edukacyjna Zespołu Szkół CKU w Radoczy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana pała II w Radoczy poszerzy swoją ofertę edukacyjną.

10 lutego w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy miało miejsce spotkanie programowe poszerzające ofertę edukacyjną szkoły.

Na spotkaniu wypracowano kierunki działania szkoły w związku z zamiarem wzbogacenia przez dyrektora oferty edukacyjnej szkoły o Liceum Ogólnokształcące pożarniczo-medyczne z edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa.

Pan Komendant powiatowy PSP przekazał wiele cennych, merytorycznych uwag i propozycji, które warunkują wsparcie przedsięwzięcia szkoły przez Komendę Powiatową PSP. Omawiano, między innymi przedmioty na poziomie rozszerzonym, których średnie brane są pod uwagę w kryterium rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i do szkół aspirantów PSP.

Ofertę edukacyjną będą uzupełniać specjalistyczne zajęcia z wychowania fizycznego, a także informacje ukazujące działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Ratownictwa Medycznego.

Ustalono zacieśnienie współpracy i wypracowanie porozumienia pomiędzy Organem Prowadzącym, Komendą Powiatową PSP w Wadowicach i Zespołem Szkół z wdrożeniem uwag i propozycji przedstawicieli straży pożarnej oraz akceptacji Organu Prowadzącego.

Spotkanie to odbyło się z udziałem:

  • Pani Anny Szewczyk – Koordynatora Biura Projektów Edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
  • Pani Ilony Kaczor – reprezentującej Biuro Projektów Edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
  • Pana st. bryg. Pawła Kwarciaka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
  • Pana mł. bryg. Jacka Kolbra – kierującego Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym w KP PSP w Wadowicach,
  • Pana st. kpt. Andrzeja Wojnowskiego – Dyżurnego Operacyjnego w KP PSP w Wadowicach.

Zespół szkół reprezentowali: Pan Stanisław Gliwa – dyrektor Zespołu Szkół, Pani Monika Smaza – wicedyrektor do spraw dydaktycznych, Pan Józef Jodłowski – kierownik warsztatów odpowiedzialny za szkolenie praktyczne, nauczyciele wychowania fizycznego Pani Joanna Galus i Pan Włodzimierz Mamoń.

info i foto: UG Tomice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje