niedziela, 28 lutego 2021 10:48

Powiat wielicki przekazał działki Małopolsce

Autor Marzena Gitler
Powiat wielicki przekazał działki Małopolsce

Starosta wielicki Adam Kociołek, reprezentując skarb państwa, podpisał akt notarialny na mocy którego, działka, na której realizowana jest budowa nowej siedziby Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce zostaje przekazana na rzecz województwa małopolskiego.

W dzisiejszym spotkaniu  w Starostwie Powiatowym w Wieliczce wzięli udział przedstawiciele województwa małopolskiego: wicemarszałek  Łukasz Smółka, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Jerzy Kopeć, wicestarosta wielicki  Henryk Gawor, członek zarządu powiatu wielickiego Stanisław Kyrc, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala i Rafał Ślęczka.

Po odczytaniu aktu, przez notariusza Martę Czernicką, starosta wielicki i przedstawiciele województwa małopolskiego podpisali umowę darowizny i umowę ustanowienia służebności. Dzięki podpisanym dokumentom, województwo małopolskie będzie mogło kontynuować budowę nowej siedziby pogotowia.

Dzisiejsze spotkanie stało się okazją do krótkiej wizyty na placu budowy, gdzie przedstawiciele województwa i powiatu mogli ocenić zaawansowanie robót.

Obiekt będzie zlokalizowany przy ul. Powstania Styczniowego, w pobliżu drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966. W dwukondygnacyjnym budynku powstaną m.in. wygodne pomieszczenia socjalne dla służb medycznych, magazyn na leki i materiały medyczne, pokoje łączności i dokumentacji medycznej oraz garaże dla ambulansów. W projekcie parteru zaplanowano m.in. budowę bloku sanitarnego wraz z szatniami, łazienek, dwóch pomieszczeń administracyjnych, pomieszczeń technicznych i pomocniczych, a także 3-stanowiskowego garażu dla pojazdów KPR. Piętro budynku będzie podzielone na dwie części. W niższej zaplanowano pomieszczenia socjalno-administracyjne przeznaczone dla ratowników oraz dyżurkę, w wyższej – pomieszczenie dowodzenia wraz z łazienkami, szatnię i pokój biurowy.

Koszty budowy nowej siedziby pogotowia wraz z zagospodarowaniem i instalacjami zewnętrznymi szacuje się na około 3,5 mln zł. Wartość umowy z wykonawcą prac budowlanych to ponad 2,8 mln zł.

Całość inwestycji będzie finansowana przez: Województwo Małopolskie (ok. 2,5 mln zł), Powiat Wielicki (ok. 1 mln zł) oraz Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (ok. 50 tys. zł).

inf. i foto: Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje