niedziela, 6 sierpnia 2023 06:40

Powiatowe obchody Święta Policji w Wadowicach

Autor Mirosław Haładyj
Powiatowe obchody Święta Policji w Wadowicach

Tegoroczne Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach odbyło się w piątek na lanckorońskim rynku. Był to dzień pełen gratulacji i życzeń dla funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych Policji. Na wyższe stopnie służbowe awansowało 39 policjantów.

Święto Policji to czas podziękowań wszystkim policjantkom i policjantom za ich codzienną ciężką i odpowiedzialną służbę, za narażenie własnego życia czy zdrowia dla ochrony życia i zdrowia innych, ale także podziękowania pracownikom Policji za ich trud i wkład, który nierozerwalnie wiąże się ze służbą policyjną.

Uroczyste obchody Święta Policji w powiecie wadowickim odbyły się 21 lipca br. na rynku w Lanckoronie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Rafał Leśniak, Posłowie na Sejm RP – Filip Kaczyński i Marek Polak, Wicestarosta Wadowicki – Beata Smolec, Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego – Zofia Kaczyńska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach – Piotr Hajnosz. Licznie zjawili się także komendanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych, sądownictwa, prokuratury, edukacji i duchowieństwa, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Policji IPA oraz emerytowani komendanci.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, a następnie złożeniem meldunku insp. Rafałowi Leśniakowi – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości podkom. Janusza Górkiewicza. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości mł. insp. Arkadiusz Śniadek – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, który przywitał zaproszonych gości, a następnie podziękował wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym Policji za zaangażowanie w służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Komendant podziękował także wszystkim służbom i instytucjom, z którymi Policja na co dzień współpracuje.

Po przemówieniu szefa wadowickiej Policji nastąpiło wręczenie policjantom aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Inf. i foto: UG KZ

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka