poniedziałek, 5 lipca 2021 10:27

Poznaliśmy wyniki matur. Jak wypadła Małopolska?

Autor Norbert Kwiatkowski
Poznaliśmy wyniki matur. Jak wypadła Małopolska?

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym 2021 roku (w maju) w województwie małopolskim przystąpiło 26 630 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Wszyscy tegoroczni maturzyści obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego.

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczną maturę zdało 74,5 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Małopolska może pochwalić się jednym z najwyższych wyników w kraju. Egzamin dojrzałości zdało 78,1 proc. absolwentów, 15, 5 proc. maturzystów ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, natomiast 6.4 proc. osób nie zdały egzaminu z przynajmniej z dwóch przedmiotów i swojego szczęścia będą musiały szukać za rok.

Tegoroczni absolwenci maturalni z Małopolski

Jak sprawdzić swój wynik?

Tegoroczne wyniki są dostępne od godziny 8:30 i są widoczne w tzw. systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Można się w nim zalogować za pomocą peselu oraz otrzymanego ze szkoły hasła lub profilu zaufanego.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września 2021 r.

Foto: V LO Zamoyski

Kraków

Kraków - najnowsze informacje