wtorek, 9 stycznia 2024 12:13

Pozytywne zmiany w życiu krakowskich bezdomniaków. Trwają konsultacje w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Autor Karolina Kurando
Pozytywne zmiany w życiu krakowskich bezdomniaków. Trwają konsultacje w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Prowadzone są obecnie konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zachęca do brania udziału w ustaleniach oraz zgłaszania uwag. Program obejmuje m.in. sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, całodobową pomoc w wypadkach z ich udziałem, czy też odławianie i szukanie domów bezdomniakom.

Zapowiada się realna zmiana dla krakowskich bezdomnych zwierząt. Już dzisiaj, 9 stycznia 2024 r., w godzinach 13:00-15:00, w ramach konsultacji czynny będzie dyżur telefoniczny. Na dyżur można dzwonić pod numer 12 616 88 80.

Z kolei za tydzień, 16 stycznia, między 15:00 a 17:00, na Wydziale Kształtowania Środowiska UMK (os. Zgody 2, p. 409 lub 417) odbędą się spotkania konsultacyjne, dotyczące programu.

Uwagi do programu mogą być zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

Wnioski konsultacyjne można składać maksymalnie do 26 stycznia za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków) i elektronicznej (ws.umk@um.krakow.pl) oraz faksu (12 616 88 91).

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ PROGRAMU

POBIERZ FORMULARZ KONSULTACYJNY

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka