niedziela, 4 sierpnia 2019 06:55

Prawie 200 mln na nowe pociągi dla Podkarpacia. Dostarczy je sądecki NEWAG

Autor Marzena Gitler
Prawie 200 mln na nowe pociągi dla Podkarpacia. Dostarczy je sądecki NEWAG

Będzie 10 nowych pociągów, z których już niedługo skorzystają pasażerowie w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Wykona je firma NEWAG, z którą umowę podpisali w ostatnim dniu lipca marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Ewa Draus. „To umowa jakiej Podkarpacie jeszcze nie miało” – powiedział marszałek Ortyl.

W ramach powstającej w województwie Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej mają zostać przeprowadzone liczne inwestycje. Oprócz modernizacji przystanków, starych linii kolejowych i budowy zupełnie nowego połączenia do Jasionki, w ramach PKA samorząd województwa zamówił  także nowe pociągi. Dostarczy je firma NEWAG, z którą umowę 31 lipca podpisali marszałek województwa Władysław Ortyl i wicemarszałek Ewa Draus. Spółkę NEWAG reprezentował prezes Zbigniew Konieczek.

Firma z Nowego Sącza dostarczy 8 trójczłonowych pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym oraz 2 pociągi dwuczłonowe z napędem spalinowym.

Umowa na nowe pojazdy szynowe opiewa na kwotę 195,8  mln zł z czego 76 mln zł to dofinansowanie ze środków POIiŚ. Udział województwa podkarpackiego z budżetu województwa to 120 mln zł. Oprócz tego z budżetu województwa za prawie 35 mln zł opłacona zostanie obsługa serwisowa, naprawcza i utrzymanie nowych pociągów w kolejnych latach.

To bardzo duże przedsięwzięcie – tak o PKA mówił podczas podpisania umowy marszałek Władysław Ortyl – całość tego projektu, jakim jest Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna opiewa na ok. 550 mln złotych. Mam na myśli całość inwestycji – zakup pociągów, ale też modernizację linii i budowę zaplecza technicznego dla pojazdów kolejowych. To  wszystko będzie w ramach projektu, który pozwoli na bezpieczny, szybki i komfortowy transport z takich miast jak Przeworsk, Kolbuszowa czy Dębica.

Marszałek podkreślał, że samorządowi województwa zależy na tym, aby transport kolejowy rozwijał się dynamicznie, ułatwiał dojazdy do pracy, szkoły, ale także pozwalał na podróże turystyczne po regionie. Marszałek podkreślił również, że umowa na nowe pociągi jest realizowana dużym wysiłkiem finansowym budżetu województwa.

Prezes NEWAG S.A. powiedział, że jest dumny, że może podpisać dokument na zamówienie z Podkarpacia i zapewnił, że wywiąże się z ustalonych terminów dostaw.

Termin jest bardzo krótki, ale zrobimy wszystko, aby go dotrzymać. Pojazdy Impuls 2, które dostarczymy dla województwa podkarpackiego są sprawdzone, jeżdżą w całej Polsce i we Włoszech – mówił Zbigniew Konieczek.

Dzisiejsza umowa jest początkiem budowania nowoczesnego systemu kolejowego transportu publicznego dla aglomeracji rzeszowskiej i dla mniejszych miast. Jest to niezwykle ważne dla dojazdów do pracy, do szkoły, które nasilają się z roku na rok. Rozwój naszego regionu jest bardzo dynamiczny, dlatego zależy nam, aby ten system funkcjonował jak najlepiej – mówiła z kolei wicemarszałek Ewa Draus.

Łącznie zakupione pojazdy będą mieć ponad 3 tys. miejsc dla pasażerów, w tym 1 314 miejsc siedzących. Nowe pociągi będą kursować na liniach PKA w relacjach:

Rzeszów – Dębica na linii 91;

Rzeszów - Przeworsk na linii 91;

Rzeszów – Kolbuszowa na linii 71;

Rzeszów – Strzyżów na linii 106.

Rzeszów – Port Lotniczy Rzeszów Jasionka

Dostawca zgodnie z umową ma dostarczyć pojazdy do końca III kwartału 2020 roku. Pierwsze pociągi ruszą na tory od stycznia 2021 r. - najpierw na wybranych liniach a później, po wybudowaniu w 2023 r linii kolejowej do lotniska Rzeszów-Jasionka, także na tej trasie

Każdy z pojazdów będzie wyposażony w  zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED, wewnętrznymi monitorami LCD oraz przystankowym system informacji komunikacji miejskiej. Bezpieczeństwo pasażerów będzie wspomagał system monitoringu wnętrza pojazdu oraz Intercom umożliwiający kontakt z kabiną maszynisty. Przedziały pasażerskie będą wyposażone w system gaszenia pożaru, klimatyzację przestrzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych.

Pociągi będą przystosowane do przewożenia pasażerów z ograniczeniami ruchowymi, dla których wyznaczono specjalne miejsca wyposażone w uchwyty do zamocowania wózków inwalidzkich oraz rampy, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się, matkom z małymi dziećmi oraz rowerzystom, dla których będą wydzielone miejsca do przewożenia rowerów.

W każdym pojeździe będzie zainstalowany system urządzeń do obsługi biletów, także  
z możliwością zakupu biletu. Przewiduje się integrację z system miejskiej komunikacji autobusowej ( ZTM) w celu korzystania z tzw. elektronicznego biletu zintegrowanego. Dostępne będzie także wifi.

To nie jest ostatni projekt kolejowy w regionie. Przyszła perspektywa będzie czasem dla kolei, będzie jeszcze więcej środków na transport kolejowy jak dotychczas, więc czekają nas nowe przedsięwzięcia w przyszłości – podsumował marszałek Ortyl.

inf, foto i wideo: UMWP

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje