sobota, 18 maja 2019 09:45

Prawie 65 tys. zł na remont zabytków w gminie Myślenice

Autor Manuel Langer
Prawie 65 tys. zł na remont zabytków w gminie Myślenice

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Myślenice Mateusz Suder odebrał z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki symboliczny czek na dofinansowanie remontu dwóch kapliczek na terenie Gminy Myślenice w ramach programu „Kapliczki Małopolski”.

- Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie o łącznej wartości prawie 65 tys. zł na prace konserwatorskie i remontowe zabytkowych kapliczek Matki Boskiej Szkaplerznej w Myślenicach oraz zespołu kamiennych figur z ogrodzeniem i kapliczką w Jasienicy. Serdecznie dziękuję całemu Zarządowi i Sejmikowi Województwa Małopolskiego za przyznane wsparcie finansowe. Podziękowania należą się również Pani Wicemarszałek Annie Pieczarce za wielkie zaangażowanie na rzecz ochrony małopolskich zabytków – mówi Mateusz Suder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Sejmik Województwa Małopolskiego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, podjął decyzję o przyznaniu w tym roku 83 dotacji na realizację zadań obejmujących prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz 77 dotacji na konserwacje zabytkowych kapliczek w ramach konkursów „Ochrona zabytków Małopolski 2019” i „Kapliczki Małopolski”. Gmina Myślenice jest jednym z beneficjentów programu renowacji kapliczek.

- Powyższe działania nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wsparcie z budżetu województwa małopolskiego w łącznej kwocie ponad 5,7 mln zł - zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka podczas wręczania czeków beneficjentom konkursów.

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza konserwacja i remonty obiektów zabytkowych, są jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom spuścizny jaką pozostawili po sobie nasi przodkowie.

Info/foto: UMM

Myślenice - najnowsze informacje