czwartek, 9 lutego 2023 15:55

Problemy z Mieszkaniem Plus w Krakowie. PFR Nieruchomości odpowiada na zarzuty

Autor Marzena Gitler
Problemy z Mieszkaniem Plus w Krakowie. PFR Nieruchomości odpowiada na zarzuty

Spółka PFR  Nieruchomości S.A. odniosła się do zarzutów, które pojawiły się na wczorajszej konferencji prasowej radnych klubu Kraków dla Mieszkańców. Łukasz Gibała oraz Łukasz Maślona opowiedzieli o trudnej sytuacji lokatorów, którzy skorzystali z programy Mieszkanie Plus w Krakowie i przedstawili projekt rezolucji Rady Miasta Krakowa w tej sprawie.

Na konferencji zorganizowanej przed krakowskim magistratem padły zarzuty, że PFR Nieruchomości wycofała się z obietnicy zapewnienia lokatorom możliwości dojścia do własności wynajmowanych obecnie lokali na osiedlu Kliny przy ul. Anny Szwed - Śniadowskiej. Potwierdził to obecny na briefingu jeden z mieszkańców, który wprost powiedział, że lokatorzy czują się oszukani. Była informacja o podwyżkach czynszów, które tłumaczone są ich waloryzacją. Ich ceny zbliżają się już do stawek wynajmu na wolnym rynku w Krakowie. - Nie może być tak, że w programie, który powstał, aby pomóc tym, których nie stać na komercyjny najem, ceny są niemal identyczne jak rynkowe - mówi w rozmowie z Głosem 24 Łukasz Maślona. Wyliczył też szereg usterek, których usunięcia nie mogą się doprosić mieszkańcy. Na koniec padła informacja o projekcie rezolucji Rady Miasta Krakowa do Polskiego Fundusz Rozwoju i polskiego rządu z żądaniem natychmiastowej reakcji w kwestii usterek i innych zgłaszanych przez mieszkańców w całej Polsce problemów z programem Mieszkanie Plus.

Biuro Prasowe PFR Nieruchomości po naszej publikacji przesłało maila, w którym odnosi się do zarzutów, jakie pojawiły się na wczorajszej konferencji prasowej radnych klubu Kraków dla Mieszkańców. Publikujemy go w całości.

PFR  Nieruchomości S.A. oferując mieszkania na wynajem finansowane ze środków  Funduszu Mieszkań dla Rozwoju działa zgodnie z przepisami prawa. Umowy,  które oferujemy najemcom naszych nieruchomości  są zgodne z zapisami Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.). Osiedle przy ul. Anny Szwed –  Śniadowskiej w Krakowie zostało  udostępnione do najmu w sierpniu 2022 roku. Już na etapie naboru do  mieszkań, czyli wiosną 2021 roku, wnioskujący byli informowani o  wysokości czynszu najmu na wskazanym osiedlu. Do publicznej wiadomości –  na stronie internetowej krakowskiej inwestycji oraz w materiałach prasowych – została podana średnia stawka wynosząca  wówczas 28,85 zł/mkw. Była to stawka obowiązująca w momencie zawierania  umowy najmu instytucjonalnego i przez cały 2022 rok.

Należy  podkreślić, że wszystkie osoby, które zdecydowały się na zawarcie umów najmu miały możliwość zapoznania się z ich treścią. Umowy, które  zawieramy z naszymi najemcami  informują o kwocie miesięcznego czynszu oraz o pozostałych należnościach – opłacie eksploatacyjnej czy zaliczkach związanych ze  zużyciem mediów.

W umowach najmu instytucjonalnego znajdują się także zapisy (paragraf nr 5) dotyczące waloryzacji stawki czynszu. Waloryzacja  następuje zgodnie ze średniorocznym  wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku  opublikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z  komunikatem prezesa GUS z 13 stycznia 2023 wskaźnik ten wyniósł 14,4%.  W  związku z tym średnia stawka czynszu najmu w  Krakowie wynosi obecnie 33 zł/mkw. Oznacza to, że po waloryzacji czynsz  najmu za 60 mkw. wynosi 1980 zł. Jest to różnica 270 złotych względem  2022 roku. Analiza ofert występujących na krakowskim rynku najmu  pokazuje, że średni czynsz w tym rejonie wynosi około 46 zł/mkw. Oznacza to, że oferowana przez nas stawka jest około 30 %  niższa.

Należy podkreślić, że inwestycja Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w Krakowie jest objęta programem dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. Korzysta z nich 180 najemców. Najwyższa dopłata wynosi: 728,81 zł. miesięcznie. Średnia dopłata wynosi: 436,49 zł. miesięcznie. Suma dopłat dla osiedla w Krakowie to ponad 78 tys. miesięcznie. Najemcom osiedla przy ul. Anny  Szwed – Śniadowskiej w Krakowie zostaną zaoferowane umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Informacje dotyczące warunków, na których ta opcja będzie oferowana oraz terminu, w którym zostanie uruchomiona zostaną przekazane najemcom w pierwszy możliwym terminie.

Podobnie jak w inwestycjach deweloperskich w początkowym okresie użytkowania pojawiają się usterki gwarancyjne, głównie w zakresie: spękania ścian, regulacji stolarki, jakości prac wykończeniowych i montażowych. Są to typowe usterki dla nowych budynków. Niektóre ze zgłaszanych usterek wynikają z  nieprawidłowego korzystania z mieszkań przez najemców np. z zasłaniania  kratek wentylacyjnych oraz nawietrzaków, co przyczynia  się do utrzymywania się zbyt dużej wilgotności w pomieszczeniach. Obecnie na terenie krakowskiego osiedla trwają przeglądy techniczne realizowane przez pracowników spółki PFR Nieruchomości. Odbywają się w  mieszkaniach, w których zgłoszono usterki. Jako spółka chcemy mieć pewność, że prace naprawcze są wykonywane w sposób należyty i bez zbędnej zwłoki.

Fot.: Mateusz Łysik/Głos24

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka