piątek, 28 stycznia 2022 09:26

Projektowanie urbanistyczne – czym jest?

Autor Artykuł sponsorowany
Projektowanie urbanistyczne – czym jest?

Urbanistyka skupia się na projektowaniu miast, dzielnic osiedli i innych przestrzeni. Jest to multidyscyplinarny proces kształtowania fizycznego otoczenia, w którym żyją ludzie – pewnego rodzaju sztuka tworzenia miejsc. Samo pojęcie wywodzi się od łacińskiego słowa „urbs”, w przeszłości oznaczającego wyłącznie miasto Rzym, dziś stosowane w szerszym ujęciu. Co warto wiedzieć na temat współczesnej urbanistyki i w jaki sposób dziedzina ta wpływa na nasze życie.

Co to jest projektowanie urbanistyczne?

Z pojęciem tym na pewno na drodze swojej edukacji zetkną się studenci architektury – projektowanie urbanistyczne to jedna ze specjalizacji na tym kierunku. Urbanistyka dotyczy aranżacji, wyglądu oraz funkcjonalności osiedli, dzielnic czy nawet całych miast. Jest to zarówno proces, jak i wynik tworzenia miejsc, w których żyją ludzie. Dziedzina ta czerpie z wielu różnych innych dyscyplin naukowych, takich jak: architektura (także krajobrazu), planistyka, inżynieria, ekonomia i finanse. Może również funkcjonować w wielu skalach – od makroskali struktury miejskiej (planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, sieci transportowe i infrastrukturalne) do mikroskali np. małej architektury czy oświetlenia.

Jak urbanistyka może wpływać na tkankę miejską?

Projektowanie urbanistyczne ma bardzo istotny wpływ na ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i kulturowe skutki dla danego miejsca. Może decydować o sukcesie gospodarczym oraz społeczno-ekonomicznym określonego obszaru. Jeśli projekt przestrzeni miejskiej, osiedla czy dzielnicy jest atrakcyjny dla lokalnego biznesu i sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, a także zapewnia szeroki dostęp do miejsc pracy, przyciągnie większą liczbę ludzi, wspierając rozwój całej społeczności.

Projekt urbanistyczny determinuje również przestrzeń i atmosferę miejsca oraz ustanawia zabudowane i naturalne formy, w których znajdują się poszczególne obiekty czy cała infrastruktura. W związku z tym wpływa na równowagę między naturalnymi ekosystemami oraz środowiskiem stworzonym przez człowieka. Ponadto, urbanistyka może mieć znaczenie dla relacji i sposobów, w jaki ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, jak się poruszają i jak korzystają z danego miejsca.

Projektowanie urbanistyczne to w rzeczywistości długotrwały proces, który ewoluuje w czasie. Poprzez nawarstwianie się typów budynków i infrastruktury, naturalnych ekosystemów, społeczności i kultur w określonej lokalizacji nadaje miejscom ich unikalne cechy i wyjątkową tożsamość.

Studio projektowe SRDK Studio – współpraca z doświadczonym urbanistą

Osoby, zajmujące się projektowaniem urbanistycznym, łączą pomysły deweloperów, społeczności lokalnych, architektów, planistów, inżynierów ruchu, architektów krajobrazu i wielu innych, w celu stworzenia lepszych miejsc do życia w określonej lokalizacji. Czasami ich praca skupia się na tworzeniu nowych miejsc, ale często jest to także rozbudowa lub modernizacja tych już istniejących. Studio projektowe SRDK Studio zatrudnia doświadczonych urbanistów, którzy znajdą odpowiedź na to, w jaki sposób można stworzyć bądź ulepszyć dane miejsce, aby przyniosło korzyści inwestorom, deweloperom i szerszemu społeczeństwu.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka