czwartek, 4 lutego 2021 08:31

Proszowice. Problemy z odbieraniem odpadów komunalnych. Co na to gmina?

Autor Wiktoria Mitura
Proszowice. Problemy z odbieraniem odpadów komunalnych. Co na to gmina?

Od dłuższego czasu mieszkańcy gminy Proszowice borykają się z problemem związanym z odbieraniem odpadów komunalnych. Według mieszkańców, firma nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Śmieci nie są zabierane na czas, czasem nawet czekają na odbiór do kolejnego miesiąca. Gmina wie o problemach mieszkańców, ale czy coś z tym zrobi?

Mieszkańcy gminy Proszowice nie są zadowoleni z usług firmy, która zajmuje się wywozem odpadów komunalnych. Firma nie zbiera śmieci według harmonogramu, często się zdarza, że mieszkańcy musza dzwonić osobiście i prosić o zabranie worków sprzed posesji. Kolejnym problemem jest ilość zostawianych worków. Według mieszkańców, jest ich za mało lub w ogóle ich nie ma. Worki, które można odebrać z gminy szybką znikają...

O swoim niezadowoleniu mieszkańcy gminy Proszowice piszą na forum na Facebooku. Przedstawiamy kilka przykładowych komentarzy. Jest ich o wiele więcej...

„Mi także już cierpliwości brakuje. Muszę dzwonić co miesiąc, żeby zabrali...”

„No właśnie nie ma zebranych śmieci to może nie powinniśmy płacić bo za co”.

„Każą segregować A dają tylko po jednym worku na miesiąc”.

„W Gniazdowicach nic nie wzięli. Ani szkła ani plastików”.

„Na Królewskiej od 3 dni worki z szkłem czekają na zbiórkę.... i 1 worek dostaliśmy”.

Problem z gospodarowaniem odpadów stał się jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi zmaga się gmina

Nasza redakcja postanowiła skontaktować się w tej sprawie z Urzędem Gminy i Miasta Proszowice. Burmistrz Grzegorz Cichy potwierdza, że problemy związane z odbiorem odpadów komunalnych są dobrze gminie znane. Podkreśla, że wszelkie reklamacje dotyczące części północnej gminy (oraz miejscowości Opatkowice, Ostrów, Żębocin, Klimontów, Łaganów, Więckowice) zostały zgłoszone do firmy zajmującej się wywozem odpadów, czyli do firmy EKOM Maciejczyk Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Zakładowej 29, 26-052 Nowiny.

Co na to firma EKOM?

Firma znalazła wytłumaczenie na każde pytanie, zadane przez gminę. Uważa również, że w większości spraw nie jest winna niezabierania przepełnionych worków.

„Opóźnienia w realizacji odbierania odpadów Wykonawca tłumaczy złymi warunkami pogodowymi (śliskość szczególnie na drogach bocznych uniemożliwiająca dojazd śmieciarki), nieprzewidzianymi awariami pojazdów i  dłuższym niż zakładano czasem ich usuwania, opóźnieniami wynikającymi z długiego czasu oczekiwania na rozładunek w instalacji czy trudną do przewidzenia absencją chorobową pracowników. W kilku przypadkach wg. oświadczenia firmy odpady nie były wystawione w czasie przejazdu śmieciarki (przejazd potwierdzony wydrukiem z GPS)”.

Dlaczego ilość worków jest tak mała?

W piśmie nadesłanych do naszej redakcji burmistrz pisze:

„Wg. wyjaśnień firmy zgodnie z umową worki pozostawiane są w ilości sztuka za sztukę wg. rodzaju odebranych odpadów. Zgłaszane braki wynikały z zagubienia  z postawionego miejsca (zabranie przez inne osoby czy rozwianie przez wiatr). Udokumentowane były również przypadki niewłaściwego wykorzystania worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów- np. na odpady zmieszane, budowlane”.

Burmistrz poinformował, że podejmowane są wszelkie możliwe działania, które zmierzają do zmniejszenia takich problemów. Gmina uważa, że „W przypadku dotychczasowego Wykonawcy przykrością potwierdzamy, że usługi nie są wykonywane z oczekiwaną i wymaganą rzetelnością i sprawnością”.

Na ten moment, trwa naliczanie kary umownej dla tej firmy za nieprawidłowości.

Nowa firma

Mieszkańcy mogą jednak odetchnąć, ponieważ od 1 marca zmieni się firma, która będzie zajmowała się odbiorem odpadków komunalnych. Będzie to przedsiębiorstwo MIKI z siedzibą w Krakowie. Miejmy nadzieję, że od nowego miesiąca usługi będą realizowane bez zastrzeżeń.

Proszowice - najnowsze informacje