środa, 26 kwietnia 2023 04:25

Radni z Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego spotkali się w Ptaszkowej

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Radni z Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego spotkali się w Ptaszkowej

Radni działający z Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego wizytowali wybrane zabytki, które zostały wyremontowane z dotacji przekazanej przez władze Powiatu.

Spotkali się m.in. z proboszczem parafii w Ptaszkowej ks. Józefem Kmakiem, który pokazał odnowione i zabezpieczone malowidła na ścianie zachodniej i północnej transeptu kościoła (dotacja w 2022 r.) oraz ołtarze boczne i płaskorzeźbę Serca Pana Jezusa (konserwowane w latach 2019 – 2021). Radni pojechali również do kościoła w Krużlowej Wyżnej, gdzie w latach 2019 – 2022 dokonano konserwacji ołtarza z obrazem św. Antoniego, wykonano prace konserwatorskie w zakrystii, we wnętrzu kaplicy bocznej, a także konserwację malowideł na ścianie w kaplicy za ołtarzem.

Przypomnijmy, że co roku władze Powiatu Nowosądeckiego przekazują środki na ratowanie zabytków. W tym roku jest to 210 tysięcy złotych.

– To ważne, aby dbać o naszą kulturę i tradycję. Zabytki są jej świadkami i przypominają o naszej historii

– mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i dodaje:

– Dlatego co roku zwiększamy środki na ratowanie zabytków. Z tych pieniędzy mogą skorzystać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku. Dotacja celowa może być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

Radni byli również w kościele pw. Św. Marcina w Mogilnie, gdzie w latach 2019 – 2022 dokonano m.in. konserwacji technicznej i estetycznej polichromii podbicia chóru, wymiany deskowania elewacji wschodniej, remontu ścian i sufitu zakrystii i przedsionka oraz konserwację ołtarza bocznego prawego.

W kościele pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach, w latach 2019 – 2022 dokonano konserwacji malowideł ściennych z XVII w. na ścianach zachodniej i północnej nawy kościoła oraz odkrycia i konserwacji licznych malowideł ściennych z XVII w.

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach, w ostatnich czterech latach dokonano konserwacji obrazu głównego przedstawiającego „Pietę” wraz z obrazami ze skrzydeł bocznych z ołtarza lewego z 1648 r. wraz ze schodami, konserwacji ołtarza bocznego prawego - konserwacja rzeźby przedstawiającej anioła znajdującego się na zwieńczeniu ołtarza, polichromowanego elementu konstrukcyjnego znad obrazu głównego wraz ze złoceniami, konserwacji schodów ołtarzowych oraz konserwacja rzeźby przedstawiającej św. Michała Archanioła w ołtarzu bocznym lewym oraz obrazu z górnej bramki z ołtarza bocznego lewego.

W skład Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury wchodzą radni: Krzysztof Bodziony (przewodniczący),  Anna Radzik (wiceprzewodnicząca), Marta Adamczyk, Marcin Bulanda, Stanisław Dąbrowski, Marian Dobosz, Zofia Nika, Piotr Ogorzałek, Maria Barbara Szarota, Tadeusz Zaremba, Ewa Zielińska. Radnym towarzyszyła Bożena Mynarek - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Inf. i foto: Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje