wtorek, 31 sierpnia 2021 11:27

Myślenice poszły śladami Krakowa. Na Rynku będzie można usłyszeć...

Autor Norbert Kwiatkowski
Myślenice poszły śladami Krakowa. Na Rynku będzie można usłyszeć...

Podczas poniedziałkowej XXXiX sesji rady miejskiej w Myślenicach, radni zadecydowali, że na miejscowym Rynku po wielu latach przerwy ponownie będzie można usłyszeć hejnał. Ten będzie odtwarzany codziennie o godz. 12 z ratusza miejskiego.

Decyzja została podjęta jednoznacznie. "Za" głosowało dwudziestu radnych, natomiast od głosu wstrzymała się jedna osoba. Uchwała o przywróceniu hejnału nie była jedyną, ponieważ równie istotną kwestią było ustalenie zasad jego użytkowania. Wśród nich można znaleźć m.in. zapisy mówiące o tym, że "hejnał obok flagi i herbu jest jednym z symboli samorządowych Miasta Myślenice", a używać go mogą rada miejska w Myślenicach, burmistrz, jednostki organizacyjne MiG do celów związanych z realizacją zadań statutowych oraz inne podmioty pod warunkiem uzyskania zgody burmistrza.

Mieszkańcy mogą spodziewać się  wybrzmiewającego na myślenickim Rynku hejnału najwcześniej we wrześniu, ponieważ uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym woj. małopolskiego.

Melodia to kompozycja stworzona przy udziale Bogusława Klimsy. Została zakupiona wraz z kurantem za kadencji Władysława Kurowskiego, ówczesnego burmistrza MiG Myślenice. Odgrywana była na myślenickim rynku z głośników ratusza od 2001 r. To muzyczny symbol miasta, który obok herbu i flagi stanowi promocyjną wizytówkę i integruje lokalną społeczność. Hejnał będzie prezentowany podczas uroczystości i wydarzeń.

Hejnał będzie można usłyszeć codziennie z nagrania dobiegającego z budynku ratusza miejskiego w Rynku o godz. 12.

Foto: YouTube/Zdjęcie poglądowe

Myślenice - najnowsze informacje