piątek, 24 listopada 2023 12:21

Regionalna Izba Obrachunkowa umorzyła postępowanie wobec Wieliczki

Autor Marzena Gitler
Regionalna Izba Obrachunkowa umorzyła postępowanie wobec Wieliczki

Dziś rano (24 listopada) UMiG Wieliczka przesłał nam informację, że Regionalna Izba Obrachunkowa umorzyła postępowanie wobec Wieliczki.

O zastrzeżeniach RIO co do Wieloletniej Prognozy Wieliczki pisaliśmy w artykule: Problemy z uchwałami Rady Gminy w Wieliczce. RIO: naruszono ustawę.

Do artykułu odniósł się burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, który poinformował, że odbyło się już posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie uchwały z 25 października i uchwała nie została uchylona.

"Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie umorzyło postępowanie  wobec Miasta i Gminy Wieliczka. W dniu wczorajszym podczas swojego  posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zapoznało się z  wyjaśnieniem ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i postanowiło nie uchylać uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2023 r.

"Aby dzisiaj rozmawiać o finansach samorządów, jak również o realizacji  usług społecznych, należy zwrócić uwagę na zapisy umowy koalicyjnej  nowego rządu, który ma powstać z początkiem grudnia. Wszyscy już  jesteśmy świadomi, że bez szybkich zmian ustawowych samorządom lokalnym  będzie brakowało pieniędzy na wydatki bieżące, takie jak: edukacja,  bezpieczeństwo, porządek, energia, utrzymanie dróg itp.

Jeżeli chodzi o Miasto i Gminę Wieliczka wszyscy radni Rady Miejskiej w  miesiącu czerwcu otrzymali ode mnie analizę wpływów z tytułu udziału w  podatku PIT i wynikającej z powyższego wysokości ubytków. Miasto i gmina  Wieliczka w samym roku 2023 zanotowała ubytek w dochodach z tytułu  udziału z podatku PIT na kwotę 52,73 mln zł, z tego zrefundowane zostały po korekcie budżetu państwa w lipcu 34 mln zł, z czego wynika, że Wieliczka jest nadal na minusie tzn. na kwotę blisko 19 mln zł, którą  budżet państwa powinien nam zrefundować.

Jeszcze większym problemem są wydatki na oświatę, do miesiąca  października br. Miasto i Gmina Wieliczka w obszarze wydatków w budżecie  zapewniła środki w wysokości blisko 190 mln zł, z czego ponad 95 mln zł  z własnych środków na zadanie utrzymania szkół i przedszkoli  Dla  porównania ten wydatek własny Wieliczki kształtował się w następujący  sposób:
- 2019 r. - 49 mln zł,
- 2020 r. - 51 mln zł,
- 2021 r. - 62 ml zł,
- 2022 r. -74 mln zł,
a na koniec 2023 roku wyniesie blisko 100 mln zł, przy całościowym  budżecie na to zadanie blisko 200 mln zł.

Dziś na finanse samorządów trzeba patrzeć całościowo: w obszarze  wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. Samorząd jest dziś największym  przedsiębiorcą społecznym, który świadczy usługi bez których  trudno  sobie wyobrazić nasze codzienne funkcjonowanie" - powiedział Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.  

fot. Piotr Jantos, UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka