piątek, 18 października 2019 08:10

Rekordowe wybory w Krakowie

Autor Manuel Langer
Rekordowe wybory w Krakowie

Za nami wybory parlamentarne 2019 r. Frekwencja okazała się rekordowa również w Krakowie. Wyniosła ona ponad 71 procent, co dało czwarty wynik pod względem liczby głosujących wśród największych miast w Polsce. Rekordowa była także liczba osób zapisujących się do spisu i rejestru wyborców.

W tym roku, w wyborach do Sejmu i Senatu RP w Gminie Miejskiej Kraków uprawnionych do głosowania było 598 057 wyborców, w roku 2015 liczba wyborców wynosiła 596 168. Do spisu wyborców dopisano 28 677 wyborców, wydano 4634 zaświadczenia o prawie do głosowania. W wyborach do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2015 r. do spisu wyborców dopisało się 10 653 wyborców, czyli blisko 1/3 mniej niż w roku bieżącym, wydano 3530 zaświadczeń o prawie do głosowania.

Poniżej szczegółowe zestawienie danych wyborczych.

Wydane zaświadczenia o prawie do głosowania łącznie: 4634

Śródmieście-Krowodrza: 2021
Podgórze: 1464
Nowa Huta: 1149

Przyjęte wnioski o dopisanie do spisu wyborców łącznie: 30 391 (w tym 26 066 za pośrednictwem platformy ePUAP), na podstawie wniosków kompletnych do spisu dopisano 28 677 wyborców.

Śródmieście/Krowodrza 16 040 wniosków (14 240 za pośrednictwem platformy ePUAP)
Podgórze 10 171 wniosków (8410 za pośrednictwem platformy ePUAP)
Nowa Huta 4180 wnioski (3416 za pośrednictwem platformy ePUAP)

Przyjęte wnioski o dopisanie do rejestru wyborców łącznie: 5436 (w tym 5213 za pośrednictwem platformy ePUAP)

Śródmieście/Krowodrza 3095 wniosków (3040 za pośrednictwem platformy ePUAP)
Podgórze 1911 wniosków (1803 za pośrednictwem platformy ePUAP)
Nowa Huta 460 wniosków (370 za pośrednictwem platformy ePUAP)

W Wydziale Spraw Administracyjnych UMK odebrano także 15 717 zawiadomień z innych gmin o wpisaniu do spisu/rejestru w innej gminie, przesłanych za pośrednictwem PIA oraz kilka tysięcy zawiadomień przesłanych w formie tradycyjnej. Przyjęto i wprowadzono do rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków kilka tysięcy zawiadomień o ubezwłasnowolnieniu. Odebrano około 7 tysięcy zawiadomień o głosowaniu wyborców poza granicami RP, przesłanych za pośrednictwem konsulatów poprzez aplikację e-wybory.

Wysłano także około blisko 20 tysięcy zawiadomień o dopisaniu do spisu/rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków. W tygodniu poprzedzającym wybory, w referatach ewidencyjno-dowodowych, w ciągu jednego dnia na stanowiskach bezpośredniej obsługi przyjmowano ponad 1,5 tysiąca osób. Ze spisu wyborców wykreślono 31 748 wyborców (osoby głosujące w innej gminie lub obwodzie odrębnym; którym wydano zaświadczeni o prawie do głosowania; które dokonały wymeldowania; osoby pozbawione praw wyborczych; dopisane do rejestru wyborców w innej gminie).

Info/foto: UMK

Wyborczy Tygiel - najnowsze informacje

Rozrywka