środa, 28 lutego 2024 14:39

Roman Łucarz o swoim zatrzymaniu: Zarzuty mają charakter polityczny

Autor Marzena Gitler
Roman Łucarz o swoim zatrzymaniu: Zarzuty mają charakter polityczny

27 lutego uwolniony z aresztu starosta powiatu tarnowskiego Roman Łucarz wydał oświadczenie w sprawie zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania oraz ciążących na nim zarzutów. Jak przekonuje: „zarzuty sformułowane przez Prokuratura Prokuratury Okręgowej w Krakowie są nieprawdziwe. Mają one wyłącznie charakter polityczny, pomawiający i uchybiający godności urzędu Starosty powiatu tarnowskiego”.

Starosta powiatu tarnowskiego w areszcie śledczym w Krakowie przebywał od 27 stycznia. Do jego zatrzymania doszło w związku z postawionymi mu przez prokuraturę zarzutami przekroczenia uprawnień. Chodziło nieprawidłowości, jakie miały towarzyszyć przekazaniu nieruchomości przez jednego z pensjonariuszy DPS z powiatu tarnowskiego. Dom miał stać się własnością gminy Szerzyny.  Starosta usłyszał m.in. zarzuty z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego: "Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".

  • Zobacz:
Starosta tarnowski w areszcie. Zarzuty również dla dyrektorki PCPR
Starosta tarnowski Roman Ł. trafił do aresztu, a wobec dyrektorki PCPR w Tarnowie Anny G. zastosowano poręczenie majątkowe. W tle może chodzić o korupcję.

Wraz z nim zatrzymana została dyrektorka PCPR w Tarnowie Anna G., wójt gminy Szerzyny Grzegorz G. oraz notariusz Wojciech W. Wójt, po przedstawieniu zarzutów i wpłaceniu poręczenia majątkowego został zwolniony do domu, ale zawieszono go w sprawowaniu funkcji.

Jak przekazał mecenas Maciej Morawski, który broni wójta Szerzyn, prokuratura zarzuciła jego klientowi przekroczenie uprawnień oraz oszustwo w związku z nieodpłatnym przejęciem przez gminę Szerzyny nieruchomości stanowiącej własność jednego z mieszkańców gminy, pensjonariusza DPS.

Jak informuje prawnik, zdaniem prokuratury Gotfryd miał wprowadzić w błąd radnych przy podejmowaniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości co do tego, że projekt uchwały został opracowany w związku z wnioskiem właściciela, a następnie przeprowadził procedurę przeniesienia własności. Działanie to zdaniem prokuratury miało odbywać się przy wykorzystaniu "niezdolności osoby przenoszącej własność, do należytego pojmowania przedsiębranego działania".

– Pan wójt nie przyznaje się do zarzutu. Nie może odnieść się do materiałów postępowania, bowiem nie zostały mu one przedstawione. Na obecnym etapie może odnieść się do sprawy w oparciu o ogólnie dostępne materiały i dokumenty – podkreślił w wypowiedzi do mediów Morawski.

"Sprawa, w której zarzuty usłyszeli Starosta Tarnowski Roman Łucarz,  wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd oraz Dyrektor PCPR Anna G. rozpoczęła się rok temu. Głosy o "zemście politycznej" przed wyborami są po prostu nieuzasadnione" - skomentowała wypowiedzi do mediów posłanka PO z Tarnowa Urszula Augustyn.

Sprawa, w której zarzuty usłyszeli Starosta Tarnowski Roman Łucarz, wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd oraz Dyrektor PCPR Anna G. rozpoczęła się rok temu. Głosy o "zemście politycznej" przed wyborami są po prostu nieuzasadnione.

Opublikowany przez Urszulę Augustyn Piątek, 23 lutego 2024

Do winy nie przyznaje się też starosta Roman Łucarz. Oto treść jego oświadczenia:

Na wstępie pragnę podziękować wszystkim, którzy w czasie prowadzonego postępowania prokuratorskiego wstrzymali się od komentarzy i nie osądzali mnie. Wsparcie jakie otrzymałem ze strony rodziny, mieszkańców, przyjaciół i moich współpracowników motywuje mnie do dalszego działania, za co chciałbym wszystkim raz jeszcze serdecznie podziękować.

Z całą stanowczością pragnę podkreślić, że zarzuty sformułowane przez Prokuratura Prokuratury Okręgowej w Krakowie są nieprawdziwe. Mają one wyłącznie charakter polityczny, pomawiający i uchybiający godności urzędu Starosty powiatu tarnowskiego.

Jestem podejrzany o czyn, którego rzekomo miałem się dopuścić w 2021 roku. Należy się Państwu informacja, że prokuratura sprawą zajmuje się od 2022 r., a ja na dwa miesiące przed wyborami, zostałem przez nią oskarżony i aresztowany na okres miesiąca.

Faktem jest też, że moje szanse w nadchodzących wyborach, spędzały sen z powiek moim przeciwnikom politycznym.

Twierdzę i podkreślam, że jestem niewinny, co w mojej ocenie odzwierciedla zebrany materiał dowodowy. Materiał ten w żadnej mierze nie wskazuje na mnie jako sprawcę wymienionych w nim czynów. Dlatego ze spokojem czekam na dalsze decyzje prokuratury lub wyrok niezawisłego sądu. Od początku wyrażałem i w dalszym ciągu wyrażam swoją pełną gotowość do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do skorzystania z przysługujących mi instrumentów prawnych chroniących mnie i moją rodzinę przed bezprawnymi atakami.

Proszę Państwa, dlatego, że postawione mi zarzuty są oczywistą nieprawdą i działaniem o charakterze ataku politycznego, nie zamierzam trwonić energii na awantury polityczne. Całą swoje energię pragnę przeznaczyć na pracę na rzecz i rozwój powiatu tarnowskiego, co zresztą czynię już od ponad 30 lat, a przez 11 lat jako starosta powiatu tarnowskiego.

Zwracam się również do przedstawicieli mediów o używanie mojego pełnego imienia i nazwiska w przygotowywanych artykułach medialnych. Proszę również o to, żeby Państwo nie dokonywali anonimizacji mojego wizerunku – bo tak właśnie należy postępować wobec osób niewinnych.

Tarnów, dnia 27 lutego 2024 r. Oświadczenie Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza wobec zastosowania względem...

Opublikowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie Poniedziałek, 26 lutego 2024

fot. UMWM

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka