niedziela, 17 maja 2020 12:23

Rozpoczęła się rewitalizacja zabytkowego budynku gorlickiego "kromera"

Autor Marzena Gitler
Rozpoczęła się rewitalizacja zabytkowego budynku gorlickiego "kromera"

Od końca kwietnia w zbytkowym budynku gorlickiego I LO im. M. Kromera rozpoczęła się najważniejsza inwestycja oświatowa realizowana obecnie przez Powiat Gorlicki.

Modernizacja budynku liceum wpisuje się w projekt: Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo – kulturalno – sportowo – rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Gorlice, a partnerem Powiat Gorlicki.

W końcu kwietnia przekazany został plac budowy firmie Hażbud, które podjęła się realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Całkowity koszt modernizacji to 8,8 mln. zł z czego 4,7 mln zł to dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WM 2014-202.

Prace rozpoczęły się od remontu piwnic. Zostały skute tynki i osuszone ściany, a następnie będzie wykonana izolacja pionowa i pozioma i zostanie przeprowadzone odgrzybianie.

W tym roku zrealizowana zostanie także renowacja elewacji i attyki oraz wybudowany zewnętrzny szyb windowy. Planowane jest także rozpoczęcie wymiany pokrycia dachu.

Modrnizacja obejmie też boisko szkolne, które będzie udostępniane po jej zakończeniu okolicznym mieszkańcom. Na boisku powstanie m.in. bieżnia, skocznia i rzutnia. Po przeprowadzonej modernizacji, siedziba liceum będzie wykorzystywana także w celach społecznych. Zostanie stworzona oferta zagospodarowania wolnego czasu dla społeczności lokalnej.

Gorlice - najnowsze informacje