wtorek, 4 stycznia 2022 09:14

Rozwój transportowej komunikacji zbiorowej w Gminie Myślenice

Autor Norbert Kwiatkowski
Rozwój transportowej komunikacji zbiorowej w Gminie Myślenice

Codzienna droga do pracy, szkoły lub przedostawanie się do Myślenic lub z Myślenic w innych celach, stanie się dla mieszkańców łatwiejsze w 2022 roku. Pozyskane dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwoli na utworzenie pięciu linii użyteczności publicznej, natomiast wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego przedłuży przejazdy żółtych autobusów relacji Kraków - Myślenice!

Dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zostają objęte linie komunikacyjne:

·         Osieczany – Chełm,

·         Myślenice K.Wielkiego – Krzyszkowice,

·         Myślenice – Zasań,

·         Myślenice – Bulina – Trzemeśnia,

·         Osieczany – Myślenice

- Już od początku roku 2022 mieszkańcy mogą korzystać z utworzonych sześciu linii autobusowych. To kolejny krok w stronę poprawy komunikacji między miejscowościami na terenie naszej gminy oraz w połączeniu z Krakowem, co było często zgłaszane przez mieszkańców miejscowości wiejskich, a także samych Myślenic. Zachęcam do korzystania z przewozów autobusowych, zbiorowy transport to rozwiązanie bardziej ekologiczne i ekonomiczne dla mieszkańców. Przewozy na wymienionych liniach autobusowych zostaną dofinansowane kwotą 445 378,26 zł, w tym dotacja od Wojewody Małopolskiego wyniesie nieco ponad 400 tysięcy złotych, natomiast pozostałą część Gmina Myślenice pokryje z własnego budżetu –mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Oprócz linii utworzonych w ramach dofinansowania z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy z Gminą Myślenice nadal będzie utrzymywał wyznaczone kursy „żółtych autobusów” Małopolska PKS na trasie Kraków – Myślenice. Urząd Marszałkowski wspiera również linie Mszana Dolna – Wiśniowa – Myślenice oraz Myślenice – Wieliczka. To ostatnie połączenie pełni już od roku funkcję dowozową do transportu kolejowego.

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje