sobota, 15 lipca 2023 08:26

Rusza budowa infrastruktury strefy gospodarczej Powiatu Miechowskiego

Autor Mirosław Haładyj
Rusza budowa infrastruktury strefy gospodarczej Powiatu Miechowskiego

4 lipca 2023 r. to historyczne wydarzenie dla Powiatu Miechowskiego. W sali konferencyjnej starostwa została podpisana umowa z wykonawcami wyłonionymi w II postępowaniu przetargowym na wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim.

Starosta Miechowski Jacek Kobyłka wspomniał koleje tworzenia strefy gospodarczej. 25 września 2019 wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Świerczkiem, Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką, Prezesem Krakowskiego Parku Technologicznego Wojciechem Przybylskim, jego zastępcą Łukaszem Słoniowskim, dyr. Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pawłem Szostakiem, Wójtem Gminy Książ Wielki Markiem Szopą, podpisany został list intencyjny w sprawie przygotowania terenów inwestycyjnych w gminie Książ Wielki pod strefę aktywności gospodarczej.

Od tego czasu Zarząd Powiatu i Przewodniczący Rady Krzysztof Świerczek z dużą determinacją i energią przystąpili do działań na różnych polach celem stworzenia strefy. Inicjatywa ta była szeroko omawiana i promowana na różnych szczeblach. Na gruntach strefy (18 listopada 2021 r.), przy węźle budowanej trasy S-7 w Wielkiej Wsi w Gminie Książ Wielki, był m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, a także niejednokrotnie włodarze województwa. Zarząd Powiatu na wyjazdach studyjnych czerpał z doświadczeń innych samorządów, które na swoich terenach zorganizowali strefy gospodarcze - w Rzeszowie, Niepołomicach, Babicach. Co warte podkreślenia, wydatnie w tych działaniach włodarzy powiatu wspierał Krakowski Park Technologiczny.

Gdyby nie wykorzystana szansa na pozyskanie znaczących funduszy rządowych z „Polskiego Ładu”, nie byłoby możliwe podjęcie działań celem zaprojektowania i uzbrojenia terenu Parku Technologicznego w Książu Wielkim. Otrzymana 30 maja 2022 roku z rąk Ministra Andrzeja Adamczyka promesa na to zadanie, otworzyła i urealniła drogę do organizacji strefy.

Powstanie Parku Technologicznego to szansa rozwoju dla całego powiatu, ale i dla Gminy i Miasta Książ Wielki. Dlatego tamtejszy samorząd, pomimo niezbyt zasobnego budżetu, realizuje szereg przedsięwzięć wokół strefy, o czym mówił w starostwie Burmistrz Marek Szopa. W systemie zaprojektuj/wybuduj na gruntach inwestycyjnych powstanie około 5 km sieci kanalizacyjnej. Równocześnie pod kątem zwiększenia mocy przerobowych modernizowana jest lokalna oczyszczalnia ścieków. Gotowy jest również Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przyszłego wodociągu na strefie. Do tego trwają prace końcowe nad utworzeniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod strefę, nie tylko na ponad 100 ha gruntów, którymi obecnie dysponuje pod strefę Powiat Miechowski, ale w perspektywie również na sąsiednie, czyli w sumie na 340 ha. Na wspomniane przez burmistrza działania, Gmina i Miasto Książ Wielki również otrzymała środki w wysokości 10 mln z „Polskiego Ładu”, a około 5 mln dokłada ze swojego budżetu.

- To historyczny dzień dla naszego powiatu. Przestajemy opowiadać o tym, że będziemy działać wokół strefy. Dziś materializują się nasze zamierzenia i wreszcie podpisujemy umowy na działania w obrębie strefy - zaznaczył Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek. Dodał, że gdyby nie środki z „Polskiego Ładu”, dalej byłaby mowa, że strefa jest w sferze planów. Uważa, iż w perspektywie, największym profitem z tytułu powstania Parku Technologicznego w Książu Wielkim, będą miejsca pracy dla mieszkańców Miechowszczyzny.

Umowę na wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim Starostowie Jacek Kobyłka i Paweł Osikowski, w kontrasygnacie Skarbnik Teresy Florek, podpisali z wykonawcami zadania rozbitego na dwie części. I część - „Rozbudowę drogi powiatowej 1241K Wielka Wieś- Boczkowice - Słaboszów w km 0+000 - 0+967” (Opacz - Zygmuntów), realizować będzie konsorcjum firm:„WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych z Bosutowa (lider konsorcjum) oraz „WALKOR” sp. z o.o. z Waganowic (partner konsorcjum). Umowa opiewa na kwotę 9 442 253 zł. Tu przewidziano budowę jezdni, poboczy, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

II część zadania - „Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim - Powiat Miechowski (Etap I)” wykonywać będzie FABE POLSKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Warszawie za kwotę 25 601 167 zł. Przedmiotem tej części inwestycji jest: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla całej planowanej do realizacji inwestycji tzn. zagospodarowania obszaru przeznaczonego na Park Technologiczny zgodnie z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Na podstawie tej dokumentacji nastąpi wykonanie robót budowlanych obejmujących Etap I inwestycji.

Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, którym po przetargu została firma „ELDREAM” Sp. z o.o. ze Skawiny za kwotę 194 500 zł.

Należy sobie zdać sprawę, że w sumie prawie 35 mln zł, z czego niecałe 5 z budżetu powiatu, to dopiero początek wydatków na uzbrojenie strefy. Dlatego też Powiat Miechowski w obligatoryjnym terminie do 21 lipca będzie aplikował do kolejnego rozdania „Polskiego Ładu” o kolejne dofinansowanie na budowę strefy. Tym razem jest możliwość pozyskania nawet ponad 100 mln zł i o takie środki będzie zabiegał Powiat Miechowski.

Inf.: Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa
Fot.: Starostwo Powiatowe Miechów

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka