czwartek, 30 kwietnia 2020 13:14

Rusza program „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”. Do kogo jest skierowany?

Autor Katarzyna Domagała
Rusza program „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”. Do kogo jest skierowany?

W Krakowie ruszyła kampania „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”. Już od teraz lokalni przedsiębiorcy, instytucje, aktywiści, artyści i inni mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy do ogłoszonej w ostatni piątek akcji. Jest to inicjatywa oparta na zasadach partycypacji, skierowana do wszystkich mieszkańców Krakowa, której celem jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Kampania skierowana jest w głównej mierze do lokalnej społeczności, a jej celem jest pobudzenie lokalnej gospodarki i włączenie mieszkańców Krakowa w proces przywracania miastu miana turystycznej stolicy Polski.

Mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać chęć otrzymania materiałów brandingowych promujących akcję, które będą mogli zamieszczać w prowadzonych przez siebie firmach, instytucjach i lokalach, a także w mediach społecznościowych. Mogą przesyłać także swoje pomysły i czynnie uczestniczyć w akcji. Pomogą im w tym specjalnie wyznaczeni koordynatorzy poszczególnych obszarów.

W strukturach Krakowskiego Biura Festiwalowego, które jest operatorem kampanii społeczno-informacyjnej, zostali wyznaczeni koordynatorzy obszarów: muzyka, film, literatura, rękodzieło i rzemiosło, turystyka, działania lokalne (NGO), gastronomia oraz biznes, którzy będą przekazywali podmiotom zainteresowanym zaproszeniem krakowianek i krakowian do skorzystania z ich oferty materiały oraz bieżące komunikaty na temat prowadzonej kampanii.

Materiały brandingowe

Każda wiadomość e-mail wyrażająca chęć otrzymania materiałów bez względu na obszar zainteresowania powinna zawierać:

  • nazwę podmiotu (firma, instytucja, NGO, osoba prywatna)
  • propozycję działania (powinna zawierać nie więcej niż 700 znaków wraz ze spacjami; można także dołączyć link do materiału wideo oraz zdjęcia: maksymalnie dwie sztuki w formacie jpg o wielkości nie przekraczającej 1 MB każde ze zdjęć – w związku z charakterem kampanii sugerowane jest przygotowanie oferty promocyjnej, zniżki – dotyczy tylko działań płatnych)
  • adres, imię i nazwisko osoby do kontaktu
  • numer telefonu oraz adres e-mail
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o wydrukowanie zgody, jej podpisanie i przesłanie skanu lub zdjęcia podpisanej zgody)

Od 30 kwietnia uruchomiono adresy e-mail, które będą przypisane do konkretnych obszarów projektu:

Zainteresowane podmioty powinny wybrać właściwy adres e-mail, odpowiadający charakterowi proponowanego działania oraz przesłać zgłoszenie.

Ze względu na prognozowane duże zainteresowanie akcją, uprzejmie prosimy o cierpliwość; koordynatorzy poszczególnych obszarów będą sukcesywnie zapoznawać się ze wszystkimi propozycjami mieszkańców oraz przekazywać materiały promujące akcje. Każda wiadomość zostanie przeanalizowana z należną uwagą - czytamy na stronie UMK.

Kanały komunikacji

Działania komunikacyjne w ramach projektu „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków” będzie odbywać się za pomocą dedykowanych kanałów w mediach społecznościowych: w portalu Facebooku na profilu Bądź turystą w swoim mieście – Zwiedzaj Kraków, zaś w portalu Instagram na profilu @badzturysta.

Zostaną także wykorzystane istniejące już kanały w mediach społecznościowych, takie jak Kraków Experience oraz profile miasta Kraków i marek zarządzanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Trzy obszary kampanii społeczno-informacyjnej

Ogłoszona w piątek 24 kwietnia kampania prowadzona pod hasłem „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków” została podzielona na trzy obszary.

Pierwszy z nich – wydarzenia otwarte to zaproszenie do ponownego odkrywania Krakowa przez jego mieszkańców poprzez uczestnictwo w tematycznych spacerach z obszaru literatury, muzyki, filmu, rzemiosła, rękodzieła, miejsc pamięci, historii Krakowa, które będą prowadzone przez profesjonalnych przewodników, entuzjastów, artystów, aktywistów, literatów.

Kolejny obszar to warsztaty. Do współpracy zaproszone zostaną firmy, instytucje oraz osoby, które prowadzą ciekawe merytorycznie i zróżnicowane tematyką warsztaty.

Trzecim obszarem są z kolei działania oparte o dzielenie się zdjęciami i materiałami wideo z warsztatów, spacerów i otwartych imprez publikowanych w mediach społecznościowych z hashtagami #badzturystawswoimmiescie oraz #zwiedzajkrakow.

Zastrzeżenia:

  • Kampania nie jest skierowana do podmiotów prowadzących działalność w zakresie punktów sprzedaży asortymentu erotycznego typu sex-shop, klubów nocnych typu go-go oferujących występy artystyczne w zakresie tańca erotycznego, striptizu, itp.; podmiotów prowadzących gry hazardowe bez wymaganego zezwolenia (koncesji); działalności polegającej na handlu dopalaczami i innymi tego typu substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającymi na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających oraz środków zastępczych nie będących żywnością.
  • Otrzymane materiały brandingowe akcji mogą być wykorzystywane wyłącznie w związku i na potrzeby kampanii „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”.

Źródło: krakow.pl

koronawirus najnowsze informacje

Małopolska - najnowsze informacje