poniedziałek, 26 czerwca 2023 08:33

Ruszają modernizacje dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Miechów

Autor Mirosław Haładyj
Ruszają modernizacje dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Miechów

Rozpoczynają się remonty kolejnych odcinków dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Miechów. W piątek 23 czerwca br. odbyło się przekazanie placu budowy na wykonanie inwestycji.

Prace obejmować będą następujące zadania:

1. Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Kalina Lisiniec, dł. 0,385 km.

2. Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Przesławice, dł. 1,094 km.

W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa.

Modernizacje dróg gminnych dofinansowane zostały (w 50-procentach) ze środków Województwa Małopolskiego przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych. Ich łączna wartość wyniesie 656 718,50 zł.

Wykonawcą jest firma WYŻBUD Grzegorz Wyżycki z Kluczy, która ma 80 dni od podpisania umowy na realizację zadania.

Piątkowe przekazanie plac budowy odbyło się przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie Zenona Czekaja, Radnego Piotra Sowy, Sołtysa Kaliny Rędziny Witolda Opiłki, Sołtysa Przesławic Jacka Wójtowicza, Inspektora Nadzoru Sebastiana Gwizdka, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych UGiM.

Inf. i foto: UG M

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka