czwartek, 18 lutego 2021 10:05

Ruszają prace nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Myślenickiego

Autor Wiktoria Mitura
Ruszają prace nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Myślenickiego

Starosta myślenicki i wicestarosta podpisali umowę na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 – 2030 z firmą Contract Consulting Spółka z o.o z Warszawy, reprezentowaną przez Prezes Edytę Dziekońską.

- Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego to ważny dokument, określający długofalowe cele i kierunki dalszego rozwoju naszego powiatu z uwzględnieniem kluczowych dla regionu inwestycji oraz przedsięwzięć planowanych w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego – podkreślił starosta Józef Tomal.

Posiadanie Strategii może stać się warunkiem koniecznym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, szczególnie środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W najbliższym czasie opracowana zostanie diagnoza stanu i obszaru Powiatu Myślenickiego, określona zostanie wizja dalszego rozwoju powiatu, sprecyzowane będą cele i kierunki polityki rozwoju w  kluczowych obszarach na kolejne lata, a projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom.

info i foto: powiat myślenicki

Myślenice - najnowsze informacje