piątek, 3 lipca 2020 12:54

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030

Autor Głos 24
Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji przygotuje Strategię Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030. Podpisy pod stosowną umową złożyli: przedstawiciel MISTiA Wojciech Odzimek, starosta oświęcimski Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz.

Do obowiązków specjalistów MISTiA należeć będzie w szczególności:

  • opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu oświęcimskiego w ujęciu dynamicznym i porównawczym;
  • przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie sondażowego badania społecznego wśród mieszkańców powiatu w formie ankiety on-line;
  • przeprowadzenie z członkami konwentu strategicznego (zespół składający się z przedstawicieli wspólnoty lokalnej) procesu konsultacji społecznych w zakresie opracowania kluczowych założeń Strategii – w formie warsztatów strategicznych i/lub pracy zdalnej (poprzez e-mail lub ewentualnie w formie wideokonferencji);
  • opracowanie projektu dokumentu Strategii, przedłożenie go Zamawiającemu w celu wewnętrznej konsultacji i zweryfikowania;
  • przeprowadzenie dodatkowych e-konsultacji społecznych i uwzględnienie w ramach dokumentu Strategii ewentualnych zmian.

Projekt Strategii ma być gotowy jeszcze w tym roku. O jej przyjęciu zdecyduje Rada Powiatu w Oświęcimiu.

Źródło: powiat.oswiecim.pl

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje