sobota, 26 grudnia 2020 07:35

Ruszył przetarg na dokumentację rozbudowy węzła Kraków Południe

Autor Marzena Gitler
Ruszył przetarg na dokumentację rozbudowy węzła Kraków Południe

GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie  kompleksowej dokumentacji dla rozbudowy węzła Kraków Południe, na  skrzyżowaniu A4 i DK7 (Zakopianki), wraz z uzyskaniem decyzji  administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Otwarcie ofert  przewidziane jest 21 stycznia 2021 r.

Zakres  zadania obejmuje m.in. wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych,  geotechnicznych, geologicznych, Studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowego  z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R, opracowań środowiskowych, w  tym materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji DŚU oraz  ewentualnie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko wymaganego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach. Wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy  projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID lub  pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. Podczas  przetargu na roboty budowlane wyłoniona w tym przetargu firma będzie  odpowiadała na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawowała nadzór  autorski.

Potrzebna inwestycja

O tym, że rozbudowa węzła A4 Kraków Południe jest  potrzebna mówiło się od dawna, jednak by przystąpić do projektowania i  później realizacji zadania niezbędne są środki finansowe. 5 października  2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk  podpisał program inwestycji, co umożliwiło rozpoczęcie przygotowań i  ogłoszenie przetargu.

Węzeł Kraków Południe rozprowadza ruch pomiędzy  Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa A4, DK7 (Zakopianką) i miastem  Kraków. Według prowadzonych obserwacji natężenia ruchu, na tym odcinku  autostrady przejeżdża już średnio ponad 70 tys.  pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych jeden z pasów  autostrady na obu jezdniach jest blokowany przez pojazdy oczekujące na  włączenie się do DK7 w kierunku południowej granicy Polski (DK7 i DK47)  oraz w kierunku Bielska Białej i Cieszyna (zjazd  z DK7 na DK52 w Głogoczowie). Zatłoczona jest także ul. Zakopiańska, na  której koncentruje się ruch z centrum miasta. Te potoki ruchu łączą się  na miejskim odcinku DK7, gdzie na długości 1,3 km są cztery  skrzyżowania z sygnalizacjami świetlnymi, co powoduje  spiętrzenie ruchu, a kolejka samochodów czekających na zjazd z  autostrady na południe Polski sięga często kilku kilometrów. Według  generalnego pomiaru ruchu z 2015 r. średnio na odcinku „Zakopianki”  pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdżało średnio ponad  40 tys. pojazdów na dobę.

Konieczne jest zwiększenie przepustowości

Poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków  Południe, łącznicach i DK7 możliwa jest tylko wówczas, gdy zwiększona  będzie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i  Rzeszowa w kierunku Zakopanego.Niezbędne jest uzupełnienie węzła o brakujące łącznice Rzeszów – Centrum Krakowa  oraz Centrum Krakowa – Rzeszów. Brak tych relacji skutkuje zawracaniem  pojazdów na ul. Zakopiańskiej i ma negatywny wpływ na przepustowość i  bezpieczeństwo ruchu. Konieczna jest także  likwidacja sygnalizacji świetlnej na łącznicy oraz przebudowa  skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Taklińskiego i   Poronińskiej. W ramach rozbudowy węzła uwzględnione są: budowa estakady,  ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul.  Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych,  ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic.

Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana  będzie inwestycja deklaruje partycypację w kosztach odszkodowań i części  robót. Zostanie zawarte porozumienie z miastem Krakowem w sprawie  współfinansowanie tego zadania.

Od granicy miasta Krakowa na południe trwa już  opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla  rozbudowy DK7 w Libertowie. Do zakresu etapu dokumentacyjnego należy tu  także uzyskanie decyzji środowiskowej i przygotowanie  koncepcji programowej. Powstanie dwupoziomowy węzeł i bezkolizyjne  przejście dla pieszych. Ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i  buduj” planowane jest pod koniec 2021r, a zakończenie budowy w 2025 r.

Co zyskamy?

Dzięki przebudowie węzła autostradowego i tuż za  nim budowie nowego układu komunikacyjnego z węzłem w Libertowie, poprawi  się płynność przejazdu i bezpieczeństwo na ważnym dla ruchu  tranzytowego, turystycznego i lokalnego odcinku „Zakopianki”.  W sposób kompleksowy rozwiązane zostanie rozprowadzenie ruchu,  kumulującego się przed wyjazdem z Krakowa na Podhale czy dalej na  Słowację.

Prace przygotowawcze w przypadku rozbudowy węzła  A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2020 – 2024, a realizacja  robót na lata 2025 – 2026.

inf. i foto: GDDKiA

Kraków

Kraków - najnowsze informacje