poniedziałek, 31 lipca 2023 15:16

S7: Pięć firm chce zaprojektować nowy odcinek "Zakopianki". Ma powstać 50 wariantów

Autor Marzena Gitler
S7: Pięć firm chce zaprojektować nowy odcinek "Zakopianki". Ma powstać 50 wariantów

Pięć firm złożyło oferty na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla przyszłej S7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami. Ta inwestycja budzi niepokój mieszkańców Krakowa i sąsiednich gmin.

W maju 2023 roku GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla przyszłej S7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami. Dokument to dalszy ciąg prac projektowych nowego odcinka "Zakopianki", którego przebieg budzi duży sprzeciw mieszkańców Krakowa i sąsiednich gmin.

Po zaprezentowaniu w pod koniec stycznia 2022 roku aż 7 wariantów przebiegu S7 planowanej drogi ekspresowej, ruszyła fala protestów. Nie udało się też wypracować tzw. wariantu społecznego.

  • Zobacz:  
Bez kompromisu w sprawie S7. Kategoryczny sprzeciw wobec nowych warian
Kraków zaproponował dwa nowe warianty przebiegu trasy S7 Kraków-Myślenice. Oba spotkały się z kategorycznym sprzeciwem gmin, na terenie którym ma przebiegać
Wspólne stanowisko gmin w sprawie propozycji przebiegu ekspresowej S7
oprotestowanie przebiegu drogi ekspresowej S7 przez przedstawicieli gmin. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł na koordynuje ten protest..

GDDKiA uspokajała nastroje, tłumacząc, że zaprezentowane warianty jeszcze niczego nie przesądzają. W ramach ogłoszonego w maju br. przetargu zadecydowała, że w I fazie projektu opracowanych ma być aż 50 wariantów nowej ekspresówki, z tego większość w już oprotestowanym przez mieszkańców i samorządu obszarze.

W I fazie projektu będzie wykonanych 50 wariantów drogi S7 z czego 40 ma być zaproponowanych na żółtym obszarze ‼❌ Nasze...

Opublikowany przez NIE dla projektu budowy S7 przez Olszowice Piątek, 7 lipca 2023

W ogłoszonym przez GDDKiA przetargu zgłosiło się 5 firm, które chcą się podjąć trudnego zadania. - Postępowanie spotkało się z dużym zainteresowaniem wykonawców. Ze względu na liczne pytania przesunęliśmy termin składania ofert z 28 czerwca na 31 lipca. Pytania dotyczyły m.in. analizy i prognozy ruchu, zakresu opracowań projektowych w poszczególnych fazach, połączenia S7 z Beskidzką Drogą Integracyjną S52 oraz podziału płatności za zrealizowane prace - poinformowała Monika Skrzydlewska z GDDKiA.

Złożone oferty wahają się od blisko 17 do ponad 40 mln zł. Budżet GDDKiA na ten etap prac przygotowawczych to 22 386 000 zł.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwości poprowadzenia drogi na konkretnym terenie, z uwzględnieniem kwestii technicznych, kosztów i oddziaływania nowej trasy na środowisko. Zaproponowane w STEŚ warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji. Wykonawca STEŚ przedstawi możliwości przebiegu drogi w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej funkcjonowaniem.  

Zadaniem wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. Dopuszczamy poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe - Kraków Bieżanów daje też możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem.

Przygotowanie STEŚ będzie wieloletnim procesem i GDDKiA zakłada, że po 6 latach od podpisania umowy zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. Liczymy na konstruktywne rozmowy z zainteresowanymi. "Zdajemy sobie sprawę, że jest to inwestycja trudna i budząca duże emocje. Jednakże wszyscy zgadzają się co do tego, że ta inwestycja jest to potrzebna - co potwierdzają strony zabierające głos w rozmowach na temat przebiegu nowego odcinka S7" - informuje inwestor.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, żaden z wariantów nowego odcinka S7 przedstawionych w Studium korytarzowym nie był wskazany w przetargu na przygotowanie projektu przebiegu drogi jako rekomendowany - podkreśla GDDKiA.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka