piątek, 23 września 2022 13:00

Bez kompromisu w sprawie S7. Kategoryczny sprzeciw wobec nowych wariantów

Autor Patryk Trzaska
Bez kompromisu w sprawie S7. Kategoryczny sprzeciw wobec nowych wariantów

Kraków zaproponował dwa nowe warianty przebiegu trasy S7 Kraków-Myślenice. Oba spotkały się z kategorycznym sprzeciwem gmin, na terenie którym ma przebiegać trasa.

– Przedstawione warianty chcemy poddać dalszej dyskusji – wschodni i zachodni. Ten pierwszy jest modyfikacją wariantu szóstego przedstawionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – mówił  dzisiaj (23 września) Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Przypomnijmy, tereny obejmujące przebieg zaproponowanych przez GDDKiA w kwietniu wariantów tzw. nowej „zakopianki” nie były nigdy rezerwowane w planach zagospodarowania przestrzennego Krakowa i gmin ościennych. Są cenne przyrodniczo, o skomplikowanej morfologii, a przy tym intensywnie zabudowane, głównie zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Nad stworzeniem rozwiązania, które będzie najlepsze dla wszystkich pracował specjalny zespół do spraw S7. Efektem prac zespołu jest wypracowanie dwóch propozycji przebiegu trasy S7.

Wariant wschodni, rozpoczynający się w węźle autostrady A4 Kraków Bieżanów, omijający od wschodu obszary chronione kopalni soli w Wieliczce, prowadzący przez gminy: Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw, Myślenice po wschodniej stronie Miasta Myślenice do istniejącej drogi S7 w okolicy miejscowości Stróża.

Wariant zachodni ma według planów rozpoczyna się w węźle autostradowym Kraków Kryspinów i prowadzić przez gminy Liszki, Skawina, Sułkowice, Myślenice po zachodniej stronie Myślenic do istniejącego zakończenia drogi ekspresowej S7 w miejscowości Stróża.

Projekt wariantów trasy S7 - fot. Kraków.pl 

W czwartek, 22 września, w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się czwarte posiedzenie zespołu zadaniowego, w którym wzięli również udział przedstawiciele zainteresowanych gmin, powiatów oraz mieszkańcy. Podczas spotkania nie udało się wypracować kompromisu. Przedstawione warianty spotkały się z kategorycznym sprzeciwem poszczególnych gmin, przez które prowadzą. Jedynie burmistrz miasta i gminy Myślenice zaznaczył, że do odniesienia się do zaprezentowanych wariantów niezbędna jest szczegółowa analiza. Ponadto zgodził się, że realizacja planowanego odcinka drogi S7 jest konieczna, aby zapewnić mieszkańcom poszczególnych gmin warunki do sprawnej komunikacji nie tylko wewnątrz gmin, ale i w podróżach międzygminnych, zwłaszcza do Krakowa.

Podczas czwartkowego spotkania wiceprezydent Jerzy Muzyk wyjaśnił, że planowany odcinek drogi S7 Kraków – Myślenice bezsprzecznie musi zostać zrealizowany. - Nie tylko ze względu na konieczność wyprowadzenia z Krakowa ruchu z północnego odcinka drogi S7 (która docelowo będzie prowadzić na północ Polski), ale również ze względu na fakt, że przeciążenie układu drogowego miasta i jego komunikacyjny paraliż wpływ będą mieć również na gminy sąsiednie i ruch w całej aglomeracji – zaznaczył wiceprezydent Muzyk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na wypracowanie wariantu społecznego dała czas do 30 września. W zeszłym tygodniu przedstawiciele Krakowa wysłali pismo do krakowskiej Dyrekcji z apele o przedłużanie terminu. Wszystko wskazuje na to, że do wypracowania kompromisu jeszcze długa droga.

Zobacz: Co dalej z nową Zakopianką? Kraków chce wstrzymania prac do czasu wypracowania kompromisu

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka