poniedziałek, 26 września 2022 09:03

Wspólne stanowisko gmin w sprawie krakowskich propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7

Autor Głos 24
Wspólne stanowisko gmin
w sprawie krakowskich propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7

W dniu 22 września br. na posiedzeniu zespołu zadaniowego ds. opracowania propozycji przebiegu na terenie gminy miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Myślenice przez Jerzego Muzyka, zastępcę prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju przedstawione zostały dwa warianty przebiegu drogi S7: Wariant zachodni, obejmujący swym oddziaływaniem Gminy Liszki, Skawina, Sułkowice i Myślenice oraz Wariant wschodni, od węzła Bieżanów, przez Gminy Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw i Myślenice, który stanowi zmodyfikowany wariant nr 6 przedstawiony wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przedstawionej przez miasto Kraków propozycji przebiegu trasy drogi ekspresowej S7. Jest to stanowisko krakowsko-urzędnicze, które nie uzyskało w żadnym wypadku statusu „wariantu społecznego”. Zaproponowane warianty nie zostały wypracowane w żadnym dialogu społecznym z włodarzami i mieszkańcami poszczególnych gmin a zostały przez zespół prezydencki narzucone i wrysowane w teren naszych gmin wbrew prawu gmin do samostanowienia i poszanowania naszej odrębności.

Swój brak zgody wobec jakiegokolwiek prowadzenia przebiegu trasy S7 przez tereny naszych gmin m.in. z uwagi na bardzo intensywną zabudowę oraz brak rezerwy terenowej wyrażaliśmy już wielokrotnie. Nasz wspólny sprzeciw został także wyrażony w apelach i rezolucjach, które podjęte zostały przez Rady Miejskie oraz Rady Gmin. Także od wielu tygodni mieszkańcy naszych gmin solidarnie protestują wobec planów prowadzenia drogi ekspresowej S7 w sąsiedztwie ich zabudowań, niwecząc dorobek życia.

W związku z powyższym raz jeszcze apelujemy o odstąpienie od prac nad przebiegiem drogi ekspresowej S7, który na obszarze naszych gmin skutkuje
nieakceptowalnymi kosztami społecznymi i w żadnym aspekcie nie zyskuje aprobaty społecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś

Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik

Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka