wtorek, 23 lutego 2021 07:43

Są nowe obostrzenia! Rząd wprowadził je w nocy

Autor Tomasz Stępień
Są nowe obostrzenia! Rząd wprowadził je w nocy

Przed północą w poniedziałek rząd opublikował w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie. Wprowadza nim nowe ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Zaczynają obowiązywać od dziś, czyli wtorku 23 lutego.

Co się zmienia?

Kwarantanna po powrocie z zagranicy.

Aby jej uniknąć osoby wracające do Polski z zagranicy będą musiały przedstawić zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Poza tym z obowiązku odbywania kwarantanny wyłączeni będą:

  • uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki
  • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym
  • osoby prowadzące działalność naukową

Zmiany w kasynach

Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych powinna być zamieszczona informacja o limicie osób, a obsługa musi podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie. W kasynach klienci nie mogą spożywać napojów lub posiłków.

Turnusy leczniczo-profilaktyczne

Nowe rozporządzenie uchyla ograniczenia w lecznictwie uzdrowiskowym i rehabilitacyjnym. Jednak konieczne będzie przedstawienie ujemnego wyniku testu na koronawirusa. Podstawą do wykonania takiego testu jest informacja o skierowaniu na kompleksową rehabilitację wystawiona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Musi on być przeprowadzony nie później niż na sześć dni przed rozpoczęciem turnusu, a testy te będą finansowane ze środków publicznych.

Zmiany w kolejności szczepień

Do grupy pierwszej grupy szczepień przeciwko COVID-19 po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych zostają włączone osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach. Powiększono także grupę uprawnionych do szczepień w ramach grupy pierwszej pracowników oświaty i placówek wychowawczych. Obejmą także: "pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne,”

Małopolska - najnowsze informacje