środa, 22 maja 2024 06:03

Są pieniądze na ratowanie zabytków sakralnych

Autor Marzena Gitler
Są pieniądze na ratowanie zabytków sakralnych

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce aplikowała do pierwszej i drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach programu w bieżącym roku prace przy zabytkach wykonają wszystkie cztery lokalne parafie.

W I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dofinansowanie otrzymała Parafia Dobranowice. Tu konserwacji i remontu doczeka się kaplica cmentarna oraz muru przykościelny kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobranowicach. Przewidywana wartość inwestycji to 379 tys. a 364 tys. to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Również w I edycji naboru udało się pozyskać środki dla Parafii w Igołomi. Tu zostaną wykonane prace konserwatorskie w zabytkowej kaplicy cmentarnej w Igołomi, która powstała w 1891 roku. Na ten cel trafi 433 tys. zł (przewidywana wartość inwestycji to 350 tys. zł.). 392 tys. zł otrzyma Parafia Wawrzeńczyce, w której zaplanowano remont konserwatorski drewnianej dzwonnicy przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny. Wartość prac to blisko 400 tys. zł.

Kościół w Pobiedniku Wielkim/Jerzy Opioła - Own work - Wikimedia Commons

W II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dofinansowanie otrzymała Parafia Pobiednik, gdzie gruntownej konserwacji poddane zostaną zabytkowe organy w Kościele pw. Św. Wojciecha BM w Pobiedniku Małym. Na remont 5 głosowych organów firmy Schlag & Sӧhne, pochodzących z początków XX w. (ok. 1909/1910 r.), trafi 245 tys. zł. To nie wszystko. Remontu doczeka się też drewniany ołtarz główny w tej samej świątyni. Oprócz zabezpieczenia przed szkodnikami i odnowienia barkowego tabernakulum i dwóch obrazów, elementy ołtarza zostaną pozłocone 23 karatowym złotem. Ten remont pochłonie 163 tys zł, a czego blisko 160 tys. to dofinansowanie z rządowego programu na ratowanie zabytków.

Gmina Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce wnioskowała o dofinansowanie na realizację innych projektów, które niestety nie otrzymały dofinansowania, m.in.: prace renowacyjno-rekonstrukcyjne zabytkowego wnętrza kościoła w Pobiedniku Małym, mające na celu przywrócenie jego stanu pierwotnego; remont zabytkowego budynku dawnej szkoły w Stręgoborzycach i ( w obu edycjach) remont konserwatorski igołomskiej kuźni z obrazów Grottgera.

Inf. UG Igołomia-Wawrzeńczyce, fot. Dobranowice-kaplica cmentarna/ Sebastian Rózga - Praca własna - Wikimedia Commons

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka