poniedziałek, 8 lipca 2019 15:21

Skawina: Są pieniądze na termomodernizację domów jednorodzinnych

Autor (red)
Skawina: Są pieniądze na termomodernizację domów jednorodzinnych

Burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko podpisał porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu  o termomodernizacji 300 budynków jednorodzinnych w latach 2019–2022.

Pomoc skierowana będzie do mniej zamożnych mieszkańców gminy. Wartość dofinansowania wynosi 11 130 000,00 zł. Inwestycje będą realizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach postępowań o zamówienie publiczne, a następnie nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez Gminę Skawina.

– Szczególne podziękowania kieruję do osób, które przyczyniły się do tego sukcesu: Pana Ministra Piotra Woźnego (pełnomocnika premiera ds. Programu Czyste Powietrze), Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasza Ożoga, oraz pracowników Wydziału Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie – napisał na swoim profilu burmistrz.

Działania burmistrza w kierunku rozwiązań mających poprawić powietrze w Skawinie popierał także Skawiński Alarm Smogowy. – Pomoc dla najuboższych i zwrócenie się o nią do Rządu RP było jednym z filarów zainicjowanego przez nas Programu Walki ze Smogiem, w który niewielu chciało wierzyć – piszą aktywiści Skawińskiego Alarmu Smogowego.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie: tel. 12 277 01 68.

Fit: UMiG Skawina

Powiat krakowski - najnowsze informacje