poniedziałek, 10 stycznia 2022 12:18

Smog coraz bliżej stolicy Małopolski. Alert w powiecie suskim, krakowskim i nowosądeckim

Autor Marzena Gitler
Smog coraz bliżej stolicy Małopolski. Alert w powiecie suskim, krakowskim i nowosądeckim

Przekroczenia stanu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. stwierdzono wczoraj na stacji w Suchej Beskidzkiej. Alert drugiego stopnia ogłoszono dla powiatów suskiego i krakowskiego, a pierwszego stopnia - na Sądecczyźnie.

Prognozę opracowano na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza. Zagrożenie smogiem dotyczy aż ponad 365 tys. mieszkańców Małopolski.

Szczególnie narażone na skutki zwiększonego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu są osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci i  osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Drugi stopień ostrzeżeń oznacza zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła oraz zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

Zaleca się też m.in. ograniczenie aktywności sportowej i spacerów oraz wietrzenia pomieszczeń.

Ostrzeżenie 1 stopnia od godz. 06.00 do 24.00 obowiązuje też w powiecie nowosądeckim.

fot. pixabay

Małopolska - najnowsze informacje