poniedziałek, 6 maja 2024 14:08

Wmurowano akt erekcyjny w Zespole Szkół w Gdowie. Nowy kompleks sportowy powstanie jeszcze w tym roku

Autor Marzena Gitler
Wmurowano akt erekcyjny w Zespole Szkół w Gdowie. Nowy kompleks sportowy powstanie jeszcze w tym roku

30 kwietnia w Zespole Szkół w Gdowie wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego kompleksu sportowego. W uroczystości wzięli udział: poseł Urszula Rusecka, starosta wielicki Adam Kociołek, samorządowcy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele służb mundurowych z powiatu wielickiego.

Uroczystość rozpoczął starosta Powiatu Wielickiego, Adam Kociołek, który powitał przybyłych gości i przypomniał jak w ostatnich latach zmieniła się siedziba Zespołu Szkół w Gdowie. Placówka właśnie wzbogaca się w nowe skrzydło, w którego budowę Powiat Wielicki zainwestował 10 mln zł. Inwestycja ma doprowadzić do pełnej zgodności funkcjonowania tej placówki z przepisami przeciw pożarowymi i BHP.

Do podpisania aktu erekcyjnego nowego kompleksu sportowego zaprosiła wszystkich obecnych dyrektor Zespołu Szkół w Gdowie Aneta Stanisz, która nie kryła radości z kolejnej rozpoczynającej się inwestycji. Podpisy pod dokumentem złożyli poseł Urszula Rusecka, starosta wielicki Adam Kociołek, wójtowie Gdowa: Zbigniew Wojas i Biskupic: Renata Gawlik, samorządowcy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele służb mundurowych z powiatu wielickiego. Do metalowej tuby trafiły pamiątkowe wydawnictwa lokalne m.in. dopiero co przywieziona z drukarni publikacja "Powiat Wielicki wczoraj i dziś", podsumowująca 25-lecie działalności odrodzonego Powiatu.

  • Zobacz:
Starosta Adam Kociołek podsumował kadencję [WIDEO]
Starosta Adam Kociołek podsumował kadencję.

Nowa hala sportowa, która ma służyć uczniom oraz lokalnej społeczności w Gdowie, powstaje na działce powiatowej, tuż za budynkiem Zespołu Szkół. Hala zostanie wyposażona w zadaszone boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x40 m wraz z zapleczem, w którym znajda się toalety w tym jedna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dwie łazienki/umywalnie, trzy szatnie, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie dla nauczycieli WF oraz pomieszczenie gospodarcze wraz z ciągami komunikacyjnymi. Ze względu na prowadzone prace projektowe i planowaną rozbudowę w budynku szkoły oraz odległość aktualnie zrezygnowano z połączenia z obiektem szkoły łącznikiem. Projekt przewiduje za to wyposażenie obiektu w mobilną strzelnicę laserową o 4 stanowiskach.

Wizualizacja hali sportowej/graf. www.gov.pl

Cały projekt ma być realizowany w ramach Programu "Olimpia" Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na jego realizację Powiat Wielicki pozyskał 2 420 000 zł dotacji, dzięki temu inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku. Dofinansowanie pokrywa do 70 proc. planowanych kosztów inwestycji. Powiat zabezpieczył już na rok 2024 kwotę 1 038 000 zł, która stanowić będzie wkład własny. Zaplanowana inwestycja zostanie w przyszłości uzupełniona o zagospodarowanie pozostałej części terenu i dalsze – otwarte boiska przy Zespole Szkół w Gdowie.

  • Zobacz:
Podsumowanie działań Powiatu Wielickiego w kadencji 2018-2024
Podsumowanie kadencji 2018-2024 w Powiecie Wielickim ukazuje znaczące inwestycje w edukację, sport, bezpieczeństwo i infrastrukturę drogową.

Warto dodać, że z placówki korzystają nie tylko uczniowie z powiatu wielickiego, ale też okolicznych gmin z powiatu bocheńskiego i myślenickiego. Nowy kompleks sportowy będzie służył też mieszkańcom Gdowa.

Wizualizacja hali sportowej/graf. www.gov.pl

Zorganizowana 30 kwietnia uroczystość, była zwieńczeniem działań starosty wielickiego Adama Kociołka i obecnego Zarządu Powiatu, który tworzyli oprócz niego: wicestarosta Henryk Gawor oraz członkowie: Aleksandra Ślusarek, Tomasz Broniowski i Stanisław Kyrc.

  • Zobacz:
Adam Kociołek: mijająca kadencja to okres dynamicznego rozwoju
– Nazywam tę kadencję „złotą kadencją powiatu wielickiego” jeśli chodzi o realizację długo oczekiwanych inwestycji - mówi Adam Kociołek, starosta wielicki.

fot. M.Gitler

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka