poniedziałek, 13 grudnia 2021 11:27

Smog w Krakowie. We wtorek komunikacja za darmo

Autor Marzena Gitler
Smog w Krakowie. We wtorek komunikacja za darmo

Jutro znów w Krakowie będzie można jeździć komunikacją miejską za darmo. Powodem wprowadzenia ulgi jest fatalna jakość powietrza. Ostatni z tego samego powodu darmowe przejazdy były w sobotę, 11 grudnia, zaledwie dwa dni temu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zaproponowało wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej we wtorek, 14 grudnia. Powodem jest prognozowane przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10.  

Darmowe przejazdy dotyczą całego obszaru Gminy Miejskiej Kraków oraz w         gmin sąsiednich, w których jeżdżą linie aglomeracyjne obsługiwane przez MPK w Krakowie.

Problemy z jakością powietrza w Krakowie pojawiły się już w zeszłym tygodniu. Z tego powodu darmową komunikację wprowadzono już w sobotę, 12 grudnia.

Zagrożenie dla dzieci, seniorów i osób z problemami oddechowymi

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW we wtorek, 14 grudnia istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny powstrzymać się od przebywania na zewnątrz.

Jak zachować się w czasie smogu?

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i  stosować się do zaleceń lekarzy.

fot. MPK Kraków

Kraków

Kraków - najnowsze informacje