niedziela, 16 czerwca 2019 11:39

Sołtys Lachowic z wyróżnieniem Koalicji Marek Ziem Górskich [WYWIAD]

Autor Mirosław Haładyj
Sołtys Lachowic z wyróżnieniem Koalicji Marek Ziem Górskich [WYWIAD]

1 czerwca Koalicja Marek Ziem Górskich przyznała po raz 14. prestiżowe nagrody Osobowość Ziem Górskich. Wśród wyróżnionych znalazł się także pan Grzegorz Krawczyk, sołtys Lachowic, któremu została przyznany tytuł specjalny „Społecznika Ziem Górskich”.

Dla pana Grzegorza Krawczyka, to nie pierwsze wyróżnienie. W wieku 20 lat został wybrany sołtysem Lachowic i zarazem najmłodszym sołtysem w Polsce. W 2009 r. został wytypowany przez starostę do uhonorowania go statuetką „Miłosiernego samarytanina". W 2011 r. zdobył tytuł „Najlepszego sołtysa Małopolski”, otrzymał także Dyplom Uznania od Wojewody za działalność na rzecz drugiego człowieka. Natomiast w roku 2014 zdobył tytuł Lidera Roku w konkursie organizowanym przez Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia oraz Żywiecką Fundację Rozwoju. Tym, co go wyróżnia, to niebywała skromność i prawdziwa troska o drugiego człowieka, która zawsze stoi u podstaw podejmowanych przez niego inicjatyw. Ilość i różnorodność inicjatyw przez niego podejmowanych jest niezwykła. Pan Grzegorz jest głównym organizatorem „Dni Lachowic" i „Podbabiogórskiego Rajdu Rowerowego", który cieszy się popularnością wśród profesjonalistów i amatorów kolarstwa. Założył lokalny Klub PCK i Koło Caritas, a także Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi. Zarchiwizował sakralne dzieła sztuki w zabytkowym kościele w Lachowicach, w których jest kościelnym i posługuje jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Jest również administratorem parafialnej strony internetowej, która w 2009 r. zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Najlepsza strona www w Małopolsce". Od lat organizuje Wigilię dla osób samotnych z terenu powiatu suskiego oraz Wigilię dla chorych na nowotwór. Inicjuje także różnego rodzaju zbiórki i kwesty na cele charytatywne. Ze swojej działalności znany jest nie tylko lokalnej społeczności, co doskonale odzwierciedlają wyniki plebiscytu internetowego, w którym pan Grzegorz zdobył prawie 2 tys. głosów, co stanowiło ponad 56% ogółu.

Panie Grzegorzu, jak zareagował Pan na informację o nominacji do tytułu Osobowość Ziem Górskich?

Nominacja do tytułu „Osobowość ziem górskich” była dla mnie ogromnym wyróżnieniem i pozytywnym zaskoczeniem, jednakże jeszcze większą niespodzianką dla mnie był wynik głosowania internetowego, w którym z dużą przewagą pokonałem pozostałych kandydatów do tego tytułu.

Podejmuje Pan wiele działań na rzecz lokalnej społeczności. Które z nich sprawiło Panu najwięcej satysfakcji?

Najwięcej satysfakcji sprawia mi pomoc ludziom starszym, cierpiącym i nieporadnym życiowo, którzy sami nie są w stanie załatwić spraw urzędowych, czy też z braku środków finansowych nie mogą zakupić opału, kontynuować drogiego leczenia i rehabilitacji.

A które było największym wyzwaniem?

Największym wyzwaniem w ostatnim roku była pomoc rodzinie z Lachowic, która w lipcu w pożarze straciła cały dobytek. Wszyscy członkowie są osobami schorowanymi i niepełnosprawnymi. Sami nie byliby w stanie po tym nieszczęściu, które ich spotkało, zorganizować sobie życia na nowo. W trzy miesiące udało się zebrać potrzebną kwotę, a po sześciu miesiącach rodzina już przeprowadziła się do nowego domku segmentowego.

Skąd czerpie Pan inspiracje do pracy na rzecz drugiego człowieka?

Jest mi niezmiernie miło, że moje działania są tak wysoko oceniane przez lokalną społeczność. Pozwala to wnioskować, że są trafne i skuteczne. Wszelkie działania są odpowiedzią na bieżące potrzeby ludzi, którzy zwracają się do mnie z prośbą o pomoc, lub wynikają z moich obserwacji i diagnozy potrzeb środowiska.

Co jest dla Pana najważniejsze w pomaganiu?

Staram się też odpowiadać na potrzeby niematerialne środowiska – organizuję imprezy skierowane do różnych grup wiekowych, takie jak: spotkania wigilijne dla seniorów, wycieczki dla dzieci, rajdy rowerowe, festyny, biegi uliczne, koncerty i mecze charytatywne.

Posiada Pan rzadką umiejętność jednoczenia społeczności lokalnej w celu niesienia pomocy potrzebującym. Proszę nam zdradzić, w jaki sposób mobilizuje Pan mieszkańców do wspólnych działań?

To moi znajomi, a bywa, że i osoby całkiem obce, odpowiadają na apele o pomoc i za moim pośrednictwem przekazują osobom potrzebującym środki pieniężne lub konkretną pomoc rzeczową.

Przyznany Panu tytuł to wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie.

Przyznany tytuł „Społecznika ziem górskich” traktuję jako wyróżnienie dla mnie i całej naszej miejscowości, wszystkich moich przyjaciół i znajomych, na których zawsze mogę liczyć przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Tytuł Społecznika Ziem Górskich to wyróżnienie również dla samych Lachowic. Czego jeszcze możemy życzyć Panu i mieszkańcom Lachowic?

Wszystkim tym życzliwym ludziom serdecznie dziękuję. Dziękuję również sponsorom i władzom gminy, bez pomocy których organizacja dużych imprez jak np. Dni Lachowic byłaby niemożliwa. Życzę wszystkim mieszkańcom Lachowic i innym moim znajomym, aby nadal byli wrażliwi na potrzeby ludzi, służyli mi dobrą radą i wspierali w działaniach na rzecz drugiego człowieka, a sobie życzę, aby moje działania przynosiły radość ludziom potrzebującym i w trwały sposób zmieniały na lepsze ich życie i otoczenie.

Foto: Grzegorz Krawczyk

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje