piątek, 10 lutego 2023 15:10

Spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Autor Artykuł zewnętrzny
Spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Na UEK omówiono i uzgodniono program Międzynarodowej Konferencji pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse”, która odbędzie się w Wieliczce w czerwcu br.  

Podczas spotkania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, z udziałem prof. dr hab. Stanisława Mazura - Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, Dziekana Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK - prof. dr hab. Bernarda Ziębickiego, a także prof. dr hab. Wojciech Czakona kierownika Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Zbigniew Makieły -  zostały uzgodnione i omówione kwestie dotyczące programu Międzynarodowej Konferencji pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse”, która odbędzie się w Wieliczce w czerwcu 2023 roku.

Kierujemy zaproszenie do udziału w konferencji do przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu; w najbliższym czasie zostanie uruchomiona możliwość rejestracji uczestników. Miasto i Gmina Wieliczka pozostając organizatorem konferencji podjęło partnerską współpracę w zakresie realizacji paneli dyskusyjnych wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.

fot. Fb. Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje