sobota, 25 stycznia 2020 10:00

Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej

Autor Marzena Gitler
Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej

Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej  odbyło się z udziałem delegacji Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.

15 stycznia w środę 2020 r.  w Niepołomicach Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej (SMZN) zorganizowało Spotkanie Noworoczne dla członków, sympatyków  i zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się o godz.17.00-tej mszą św. w kościele parafialnym  pw. Dziesięciu Tysięcy  Męczenników, którą odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Mika w intencji zmarłych członków Stowarzyszenia i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żywych w  działalności w 2020 r. We mszy uczestniczył Zespół Śpiewaczy „Niepołomiczanie”, który zaśpiewał kilka kolęd.

Uczestnicy przeszli do sali akustycznej Zamku Królewskieg,o udekorowanej choinką i zajęli miejsca przy stołach nakrytych białymi obrusami. Spotkanie rozpoczął Mieczysław Janusz Jagła, prezes SMZN witając gości i zapraszając na estradę Zespół Śpiewaczy „Niepołomiczanie”, który wystąpił z koncertem kolęd, który nagrodzono brawami.

Prezes Stowarzyszenia złożył zebranym życzenia noworoczne. Przedstawił zaproszonych gości: Romana Ptaka, burmistrza miasta i gminy Niepołomice (zawieszonego w czynnościach  3.12 2019 r.) z żoną Barbarą, Marka Cistonia, przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach, Elżbietę Achinger, radną Sejmiku Województwa Małopolskiego, księdza proboszcza S. Mikę, przedstawicielkę Radia Kielce, Jana Wojdaka z Zespołu „Wawele”, Marię Zielińską z Uniwersytetu Otwartego AGH, Jana Palucha, v-ce prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej z żoną Krystyną, Krystynę Janus, Stanisława Mroza, Jadwigę Dudę, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” z członkami: mężem Józefem, Marią Nawrot i Aldoną Pawłyk.  

Pod kierunkiem księdza proboszcza S. Miki wszyscy odmówili modlitwę „Anioł Pański”, otrzymali błogosławieństwo, składali sobie życzenia i łamali się opłatkami.

Z „Jasełkami” wystąpił zespół rodziny Czumów z Niepołomic.

Uczestnicy spożyli przygotowany przez gospodarzy królewski poczęstunek. Mieczysław Janusz Jagła podziękował Barbarze Ptak, prezes Fundacji Zamek w Niepołomicach za udostępnienie sali akustycznej na Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe SMZN.

Rozmawiano, śpiewano kolędy, częstowano się słodkościami. Maria Zielińska obdarowała SMZN kalendarzami Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” z AGH na 2020 r. Otrzymał go i Klub Przyjaciół Wieliczki.

Dziękujemy za zaproszenie i wspólne świętowane  Prezesowi SMZN M. J. Jagle oraz  M. Zielińskiej za kalendarz - podsumowała prezes KPW.

Jadwiga Duda zaprosiła zebranych do Wieliczki na spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, na najbliższe 15 spotkanie w dniu 29.01. (środa) o godz.16.00-tej w sali „Magistrat” na temat Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby (1855-1939), poprzedzone o  godz. 15.00-tej zwiedzaniem w klasztorze oo. Franciszkanów miejsc związanych z bratem A. Kosibą

Opracowała Jadwiga Duda

Wieliczka - najnowsze informacje