czwartek, 18 lipca 2019 12:28

Spytkowice. Gmina w remoncie

Autor Joanna Frydrych
Spytkowice. Gmina w remoncie

Wraz z początkiem drugiej połowy roku w gminie Spytkowice rozpoczął się intensywny czas remontów. Niemal równocześnie ruszyły prace przy przebudowie dróg gminnych, sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach wraz z pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury oraz strefy rekreacyjnej przy SP nr 2 w Spytkowicach.

Wśród remontowanych dróg gminnych znalazły się: ul. Bożego Ciała, ul. Nowa, ul. Spadzista w Spytkowicach, ul. Jutrzenki w Ryczowie oraz ul. Piotra i Pawła w Miejscu. Realizacja inwestycji polega m.in. na robotach pomiarowych, cięciu nawierzchni asfaltowej wraz z jej rozbiórką oraz frezowaniu nawierzchni. Ponadto wykonane zostanie profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy tłuczniem lub wyrównanie istniejącej, a także wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz poboczy.

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach ruszył zaraz po podpisaniu stosownej umowy. Inwestycja ta polega na remoncie ścian działowych wewnętrznych, wymianie ściennej okładziny oraz stolarki wewnętrznej, remont posadzek i schodów oraz warstw podposadzkowych. Ponadto przewiduje się wymianę instalacji: wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osprzętem, instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Projekt zakłada również remont pochylni, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz wymieniony wyżej montaż systemów audio, oświetlenia i infrastruktury scenicznej.

Prace trwają także przy SP nr 2 w Spytkowicach, gdzie powstaje strefa rekreacyjna, z której korzystać będą mogli zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi Mieszkańcy Spytkowic. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę boiska wielofunkcyjnego oraz budowę obiektów małej architektury służących do rekreacji codziennej w miejscu publicznym, słupów oświetleniowych z instalacją elektryczną zasilającą z rozdzielnią iluminacji zewnętrznej, a także ogrodzenie boiska, wykonanie drenażu oraz rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przyłącza gazowego.

Po rekordowym, w zakresie wydatków inwestycyjnych, roku 2018, rok bieżący wygląda pod tym kątem równie obiecująco. Całkowita wartość rozpoczętych w lipcu prac wyniesie ponad 3 mln złotych. Warto podkreślić, że połowa tej kwoty, pokryta zostanie z pozyskanych środków zewnętrznych. Z niecierpliwością czekamy na końcowe efekty prowadzonych inwestycji.

Info/foto: UG Spytkowice

Wadowice - najnowsze informacje