niedziela, 3 stycznia 2021 11:05

Starostowo Powiatowe: Rok 2020 upłynął pod znakiem inwestycji, 2021 będzie podobny

Autor Mirosław Haładyj
Starostowo Powiatowe: Rok 2020 upłynął pod znakiem inwestycji, 2021 będzie podobny

Ponad 10 km przebudowanych i wyremontowanych dróg, likwidacja i budowa nowego mostu, budowa boiska i kotłowni warsztatów przy ZS Nr 2 w Miechowie oraz placu sportowo-rekreacyjnego na boisku LO w Miechowie, wsparcie Szpitala i jednostek porządkowo-ratowniczych, konserwacja przydrożnych kapliczek - to tylko ogólny obraz zrealizowanych zadań inwestycyjnych Powiatu Miechowskiego w 2020 roku.

Zacznijmy od dróg. Ten rok był rekordowy pod względem pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki którym udało się przebudować prawie 10 km dróg powiatowych za łączną kwotę ponad 9 mln 722 tys. zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła ponad 5 mln 863 tys. zł, a udział Powiatu Miechowskiego - 2 mln 89 tys. zł oraz samorządów gmin - prawie 1 mln 770 tys. zł. Dwa największe zadania w ramach FDS zrealizowano w gminach - Książ Wielki (Rzędowice, Mianocice, Książ Wielki) oraz Miechów (Pstroszyce II).

Otwarcie drogi w Mianocicach
Droga w Pstroszycach II

Ponadto z Funduszu przebudowano drogę Książ Mały - Boczkowice i ul. Sportową w Charsznicy.

Ul. Sportowa w Charsznicy

Kosztownym, ale jakże ważnym zadaniem drogowym była rozbiórka i budowa nowego mostu w Swojczanach wraz z przebudową dojazdów i systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania w tym rejonie. Na ten cel udało się pozyskać środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 679 605 zł. Drugą połowę wyłożył samorząd naszego powiatu.

Przysłowiowym rzutem na taśmę w 2020 roku udało się wyremontować drogę powiatową w Brzuchani (Gmina Miechów) przy udziale finansowym budżetu państwa w ramach tzw. likwidacji szkód niosących znamiona klęsk żywiołowych. Całkowita wartość tego zadania wyniosła prawie 382 tys. zł, z czego wspomniane dofinansowanie - prawie 305 tys. zł. Pozostałe ponad 76 tys. zł po połowie wyłożyły samorządy - Powiatu Miechowskiego i Gminy Miechów.

Wymieniając tegoroczne inwestycje drogowe należy wspomnieć o budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki - Książ Mały - Moczydło, na dł. około 1,815 km w ramach środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Przypomnijmy, iż jest to ostatni etap całego zadania realizowanego od 2018 roku polegającego na „zwiększeniu dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ”.

To nie koniec inwestycji drogowych zrealizowanych w 2020 roku. Wychodząc naprzeciw wniosków samorządów, Powiat Miechowski wspólnie z gminami w tzw. systemie 50/50 realizował pomniejsze, ale jakże ważne z punktu widzenia mieszkańców zadania.

Gmina Gołcza:

  1. Przebudowa pobocza i rowu przydrożnego w Ulinie Małej i Żarnowicy (udział powiatu i gminy po 38 857 zł);
  2. Przebudowa pobocza drogi w Wielkanocy (udział powiatu i gminy po 22 396 zł).

Gmina Słaboszów:

  1. Przebudowa pobocza w Dziaduszycach (udział powiatu i gminy po 48 484 zł).

Gmina Kozłów:

  1. Przebudowa drogi powiatowej w Kozłowie (budowa fragmentu chodnika przy sklepie wielkopowierzchniowym, udział powiatu i gminy po 23 473 zł).
  2. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w Wierzbicy (udział powiatu i gminy po 28 262 zł)

Gmina Charsznica:

  1. Remont drogi powiatowej nr 1175 K Charsznica - do drogi 783 - wykonanie utwardzonego pobocza (udział powiatu i gminy po 25 146 zł)
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1187K w Chodowie i Zagorzycach (udział powiatu i gminy po 33 345 zł).

Poza wspomnianymi drogami, Powiat Miechowski kładzie nacisk na planowanie strategiczne kolejnych przebudów i remontów poprzez opracowanie dokumentacji projektowych do przyszłych zadań drogowych. Do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku przymierzane są przebudowy:

  • drogi powiatowej 1235K Racławice - Wrocimowice -Radziemice - Skrzeszowice dł. 2,996 km (odcinek droga wojewódzka 783 - granica gmin z dokumentacją budowy chodnika (wartość przyg. dokumentacji - 86 100 zł finansowana po połowie przez Powiat i Gminę Racławice),
  • drogi powiatowej nr 1139K DW 783 Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa) dł. 6,970 km (wartość przyg. dokumentacji - 268 755 zł finansowana po połowie przez Powiat i Gminę Miechów),
  • drogi powiatowej nr 1201K ul. Podzamcze w Miechowie dł. 0595 km (wartość przyg. dokumentacji - 48 683 zł finansowana po połowie przez Powiat i Gminę Miechów).

Poza inwestycjami drogowymi Powiat Miechowski dba o utrzymanie swych dróg. Dlatego też stale rozwijana jest baza sprzętowa Zarządu Dróg Powiatowych, który nie tylko nadzoruje realizowane inwestycje, ale też dba o bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych przynależnych do naszego Powiatu. Stąd zakupy takie jak osprzęt zimowy (pług i piaskarka, zamiatarka, czy też kosiarka bijakowa do zakupionego w 2019 r. małego ciągnika LS60.

Władze Powiatu Miechowskiego stawiają także na kształcenie i wychowanie młodzieży. Dlatego też w 2020 roku po latach przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II powstał nowoczesny kompleks boisk sportowych. Przypomnijmy, iż to zadanie inwestycyjne dofinansowało Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Koszt całkowity wyniósł 1 129 000 zł, z czego dofinansowanie - 563 371 zł, udział budżetu Powiatu Miechowskiego - 565 629 zł.

Baza sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie wzbogaciła się o plac sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia typu street workout. Zadanie to zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS” (całkowity koszt - 61 445 zł, w tym dofinansowanie Województwa Małopolskiego - 38 260 zł oraz wkład budżetu Powiatu Miechowskiego - 23 185 zł).

Nie tylko baza sportowa, ale też infrastrukturalna szkół jest poprawiana. W 2020 r. docieplono elewację ściany zachodniej i północnej z izolacją fundamentów budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Sobieskiego. Z kolei do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 popłynęło ciepło z nowej kotłownie gazowej.

Władze naszego Powiatu dostrzegają również potrzebę ratowania unikatowych przydrożnych kapliczek. Przy wsparciu Małopolskiego Konserwatora Zabytków oraz Województwa Małopolskiego odrestaurowano kapliczki w Mianocicach i Boczkowicach.

Powiat Miechowski inwestuje w poprawę jakości obsługi petentów. Na początku sierpnia w Starostwie Powiatowym w Miechowie podpisano umowę na modernizację Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków w ramach zadania „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP (ewidencji gruntów i budynków) - gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski”. Zadanie to za kwotę 3 271 800 zł. realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego”.

2020 rok upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Dlatego też z budżetu Powiatu Miechowskiego popłynęły setki tysięcy złotych na wsparcie Szpitala św. Anny w Miechowie, który stał i nadal stoi na pierwszej linii frontu walki z patogenem. Pod koniec listopada Rada Powiatu zdecydowała o przekazaniu 300 tys. zł dofinansowania na zakup dodatkowego sprzętu, aparatów do tlenoterapii i kardiomonitorów. Wcześniej m.in. Powiat sfinansował zakup zestawu monitorującego temperaturę ciała pacjentów zainstalowanego przy głównym wejściu.

Samorząd powiatowy wspierał również służby porządkowo-ratunkowe w postaci dofinansowania zakupu pojazdów, radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji oraz średniego samochodu bojowego (135 tys. zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie.

Przyszły rok pod względem inwestycyjnym zapowiada się co najmniej podobnie jak 2020.

Czytaj także:

Miechów: Rekordowy prawie stumilionowy budżet uchwalony jednogłośnie
Ponad 93 mln zł dochodów i prawie 100 mln zł wydatków, z czego 1/3 (ponad 32 mln zł) inwestycyjnych, to zasadnicze składowego rekordowego jak dotąd budżetu Powiatu Miechowskiego na 2021 rok, uchwalonego jednogłośnie we wtorek 28 grudnia. Ostatnia w starym 2020 roku sesja Rady Powiatu w zasadniczej …

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje