czwartek, 27 października 2022 03:10

Stary Sącz wykorzystał 20 tys. dotacji od województwa na renowację pomnika

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Stary Sącz wykorzystał 20 tys. dotacji od województwa na renowację pomnika

Za kilka dni zakończą się prace renowacyjne głównego pomnika na kwaterze wojennej z 1914 r. na cmentarzu przy ul. Nowej. Remont współfinansują Województwo Małopolskie i Gmina Stary Sącz, a wykonuje go Pracownia Plastyczna i Konserwatorska ARStec.

Pochowano tutaj żołnierzy poległych w czasie walk w 1914. W listopadzie 1914 wojska rosyjskie gen. Aleksieja Brusiłowa zajęły całe te tereny, nacierając na południe, w stronę Karpat. 7 grudnia dowodzona przez generała Svetozara Boroevića 3. Armia austro-węgierska przeszła do ofensywy i 11 grudnia jej jednostki, wypierając armię rosyjską, dotarły na przedpola Nowego Sącza.

Na cmentarzu w Starym Sączu jest 17 grobów pojedynczych i 8 zbiorowych. Pochowano w nich 57 żołnierzy – 26 żołnierzy armii rosyjskiej i 31 żołnierzy armii austro-węgierskiej.

Gmina Stary Sącz pozyskała 20 tys. zł dotacji na to zadanie z programu grantowego Województwa Małopolskiego “Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej”. Całość prac kosztuje 36 tys. zł.

Inf. i foto: UG SS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje