wtorek, 10 października 2023 19:18

Strajk na Poczcie Polskiej. "Są równi i równiejsi"

Autor Marzena Gitler
Strajk na Poczcie Polskiej. "Są równi i równiejsi"

Na środę, 11 października zapowiedziano strajk ostrzegawczy w placówkach Poczty Polskiej. Związkowcy opublikowali komunikat w tej sprawie.

"Jutro tj. 11 października 2023r tak jak dotąd informowaliśmy przeprowadzony zostanie dwugodzinny strajk ostrzegawczy w godzinach 08:00 – 10:00." - informują związkowcy z kilku organizacji, którzy toczą spór zbiorowy z pracodawcą.

Organizatorzy strajku zaapelowali do pracowników o przyłączenie się do protestu, podkreślając jednak, że udział w nim jest dobrowolny. "W dniu wczorajszym z przedstawicielem naszej organizacji kontaktował się telefonicznie Pełnomocnik Dyrektora ds. Dialogu Społecznego Centrum Kadr i Szkoleń, gdzie podczas rozmowy poinformował, że przed datą strajku ostrzegawczego mamy otrzymać od Pracodawcy propozycje w zakresie zgłoszonych postulatów. Do chwili sporządzenia komunikatu, żadna propozycja ze strony Pracodawcy w zakresie zakończenia sporu zbiorowego nie przyszła, stąd termin legalnego strajku zostaje podtrzymany, tak jak nasze postulaty i żądania. Mamy świadomość, że dla wielu z Was decyzja o przyłączeniu się do strajku ostrzegawczego może być trudna, jednak apelujemy do Was byście nie byli bierni. Jeśli oczekujecie pozytywnych zmian, to nie stójcie z boku, gdyż będzie to wyraźny sygnał dla Pracodawcy, że jesteście zadowoleni z warunków pracy oraz swoich wynagrodzeń i nie ma potrzeby nic zmieniać. Chcemy przypomnieć, że w sierpniu kadra menadżerska za Waszą ciężką pracę została sowicie wynagrodzona w postaci premii/nagród za wykonanie 60% planów/zadań. Takiego progu 60% jako pracownicy nie macie. Ta sama kadra menadżerska tylko w tym roku, zarobi średnio o ponad 1300 zł na etat więcej. Czyli jak się okazuje w firmie są równi i równiejsi. Nie przystępując do strajku ostrzegawczego, dacie wyraźny sygnał pracodawcy, że nie macie nic przeciwko wykorzystywaniu Was. Decyzja co zrobicie jutro należy do Was" - zaapelowano.

Komunikat 10-10-2023r

Opublikowany przez WZZPP Wtorek, 10 października 2023

Spór dotyczący warunków zatrudnienia i wzrostu wynagrodzenia trwa w Poczcie Polskiej już wiele miesięcy. "Po wielu miesiącach rozmów z pracodawcą w zakresie zgłoszonych przez nas postulatów w ramach sporu zbiorowego, nie udało się nam osiągnąć i wypracować kompromisu. W ostatnim spotkaniu z udziałem mediatora rozmowy o poprawieniu sytuacji pracowników, nie przyniosły również żadnego postępu. Stąd też po wewnętrznych konsultacjach postanowiliśmy o przeprowadzeniu w Poczcie Polskiej S.A. w dniu 11 października 2023r dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w godzinach 08:00 – 10:00" - czytamy w komunikacie „Porozumienia 18-10-2021”, które tworzy kilka organizacji związkowych.

Szalę goryczy przelała informacja, że kadra menadżerska dość dobrze jak na warunki rynkowe wynagradzana, otrzymała w sierpniu br premie lub nagrody za wykonanie minimum 60 proc. planu zadań. "Dodatkowo w dniu 7 września otrzymaliśmy wyrażone oczekiwanie przez pracodawcę o zakończeniu sporu, poprzez jego wygaszenie, gdzie następnego dnia pracodawca opublikował komunikat o rozpoczęciu rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń z dwoma innymi organizacjami związkowymi" - napisali rozżaleni związkowcy.

Wśród organizacji, które weszły w skład porozumienia są też organizacje z Małopolski. Porozumienia ma swoją siedzibę w Tarnowie. Strajk dotyczy pracowników różnych pionów - wezmą w nim udział pracownicy administracji Poczty Polskiej S.A., pracownicy placówek pocztowych i kierowcy.

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka