sobota, 25 maja 2024 13:59

Strażackie święto w Zagórzycach

Autor Marzena Gitler
Strażackie święto w Zagórzycach

18 maja swój jubileusz świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach. Uroczystość połączono z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka w Kazimierzy Wielkiej.

Strażackie święto rozpoczęło się od przemarszu wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na plac przed remizą w Zagórzycach, gdzie odbyła się polowa msza św. pod przewodnictwem ks. Tomasza Baranowskiego oraz ks. Arkadiusza Borusińskiego, kapelana strażaków Powiatu Kazimierskiego.

Po zakończeniu ceremoniału strażackiego rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach przypomniał dh Marcin Nowak.

Podczas oficjalnej części obchodów medale i nagrody odebrali zasłużeni strażacy: Złoty znak związku OSP RP otrzymał Leon Nowak, Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” - Grzegorz Wójcik, Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” - Mateusz Klimczyk, Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” - Kamil Kulik i Paweł Nowak, Brązową odznakę „Młodzieżowa drużyna pożarnicza” odebrali: Kacper Bryła, Nikola Kobus oraz Bartosz, Magdalena i Patrycja Rusieccy.

Medale i odznaczenia wręczyli: dh Jan Nowak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej, dh Łukasz Maderak – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej, Marcin Oziębło – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej oraz Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Tuż po tym głos zabrali zaproszeni goście, wśród których byli: burmistrz Adam Bodzioch, wiceburmistrz Łukasz Maderak, Przewodniczącą Rady Miasta Kazimierza Wielka, Wioletta Wójcik,wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki, wicemarszałek Anita Koniusz oraz starosta kazimierski oraz Jan Nowak wraz z radnymi powiatowymi. Część oficjalną zakończyła defilada pocztów sztandarowych i jednostek OSP.

Wydarzenie uświetnił program artystyczny w wykonaniu zespołu wokalnego „Gabułtowianki”. Tradycyjnie zebrani mogli też wpisać się do księgi pamiątkowej. Przygotowano również pokaz sprzętu ratownictwa wodnego, który zaprezentowała Państwowa Straż Pożarna w Kazimierzy Wielkiej. Na pikniku strażackim można było spróbować pysznej grochówki, a ostatnim akcentem imprezy była zabawa taneczna pod gwiazdami

Organizatorami wydarzenia byli: Zarząd OSP w Zagórzycach, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Inf. i fot. Gmina Kazimierza Wielka

Strażackie święto w Zagórzycach - fot. Gmina Kazimierza Wielka


Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka