środa, 5 maja 2021 15:54

Strefa mniejsza niż planowano

Autor Mirosław Haładyj
Strefa mniejsza niż planowano

Z Małopolskiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Krakowie napłynęły pierwsze dobre informacje związane z planowanym wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdroju.

W piśmie skierowanym do burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra, Małopolski Konserwator Zabytków dr hab. Monika Bogdanowska poinformowała, ze MUKZ uwzględnił argumenty samorządu i ograniczył planowany obszar przyszłej strefy na terenie Rabki-Zdroju, który ma zostać wpisany do rejestru. Z dotychczas planowanego obszaru zostały wyłączone osiedla mieszkaniowe na ul. Sądeckiej, ul. Orkana, Szkoła Podstawowa nr 2, skrzyżowanie ulic Poniatowskiego i Słonecznej (czyli obszar zaznaczony kolorem niebieskim na mapie).

Oczekiwania ze strony mieszkańców i samorządu są jednak szersze. Gmina od początku proponuje, aby nie wpisywać do rejestru całego wskazanego obszaru, ale dwa mniejsze obszary ochrony: pierwszy to uzdrowisko z częścią parkową, a drugi to miejsce pierwotnego osadnictwa wokół rynku i kościoła. Dlatego burmistrz wystąpił do konserwator zabytków z propozycją zorganizowania kolejnego spotkania i rozmów.

Fot. i inf.: UM Rabka-Zdrój

Podhale

Podhale - najnowsze informacje