niedziela, 22 marca 2020 19:56

Stryszów: Wybory w cieniu zarazy. Kandydaci się wycofali

Autor Tomasz Stępień
Stryszów: Wybory w cieniu zarazy. Kandydaci się wycofali

Dzisiaj w Stryszowie (powiat wadowicki) miały odbyć się wybory uzupełniające po tym, jak jedna z radnych zrezygnowała z mandatu.

Miały się odbyć, ale się nie odbyły. Dlaczego? Dwójka kandydatów ubiegających się o mandat radnego zrezygnowała. Komisarz wyborczy nie miał innego wyjścia, jak przełożyć wybory.

Rada Gminy Stryszów składa się z 15 radnych. W styczniu tego roku jedna z radnych, Ewa Bąk została kierownikiem Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej i z mandatu zrezygnowała. Aby obsadzić wolne miejsce w radzie zarządzono wybory, które miały się odbyć w właśnie 22 marca. O miejsce ubiegało się dwoje kandydatów Agnieszka Stawowy i Mariusz Stawowy z Zakrzowa. Jednak w obliczu zagrożenia koronawirusem oboje, solidarnie wycofali się z kandydowania.

- W okręgu wyborczym nr 11, utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Stryszowie, obejmującym 1 mandat, wobec złożonych rezygnacji z kandydowania przez wszystkich kandydatów na radnych i unieważnienia zarejestrowanych list, wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie w dniu 22 marca 2020 roku nie przeprowadza się – ogłosiła Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie.

Zgodnie z kodeksem wyborczym wybory uzupełniające zostaną powtórzone między 6. a 9. miesiącem, licząc od 22 marca br.

koronawirus najnowsze informacje

Wadowice - najnowsze informacje