środa, 20 września 2023 10:15

Stypendia dla uzdolnionych uczniów z Krakowa – nabór formularzy tylko do 30 września

Autor Artykuł zewnętrzny
Stypendia dla uzdolnionych uczniów z Krakowa – nabór formularzy tylko do 30 września

Tylko do 30 września można składać wnioski o Stypendium Klubu Krakowskiego, którego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych z Krakowa (dotyczy lokalizacji szkoły, a nie miejsca zamieszkania ucznia) w poszerzeniu możliwości realizacji pasji.

Fundatorem Stypendium jest Klub Krakowski – organizacja zrzeszająca osoby związane z działalnością gospodarczą, akademicką, społeczną i publiczną pomagające w rozwoju Krakowa i regionu.

W tym roku stypendium dla każdego nagrodzonego wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i jest wypłacane w ciągu roku szkolnego w 4 równych ratach po 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych): 20 października, 20 grudnia, 20 marca i 20 maja. Oprócz stypendiów dla 5 osób, Komisja Stypendialna może wyróżnić wybranych kandydatów jednorazową kwotą w wysokości 2500 zł, co miało miejsce w poprzednich latach.

Pierwsze działania Klub Krakowski podejmował już w 1991 roku, wówczas jeszcze jako nieformalna grupa przyjaciół. Dziesięć lat później, gdy członkowie Klubu odnieśli sukcesy w wielu dziedzinach, postanowili że każdego roku będą wpierać młodzież w naukowym dążeniu do celu. W ciągu 22 lat pomoc otrzymało 155 uczniów, wśród których znalazły się osoby odnoszące spektakularne sukcesy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Nagroda przyznawana jest ze środków własnych Klubu, w trybie otwartego konkursu, a wyboru dokonuje 8-osobowa Komisja Stypendialna składająca się z członków Klubu.

Pierwsze działania Klub Krakowski podejmował już w 1991 roku, wówczas jeszcze jako nieformalna grupa przyjaciół. Dziesięć lat później, gdy członkowie Klubu odnieśli sukcesy w wielu dziedzinach, postanowili że każdego roku będą wpierać młodzież w naukowym dążeniu do celu. W ciągu 22 lat pomoc otrzymało 155 uczniów, wśród których znalazły się osoby odnoszące spektakularne sukcesy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Kandydaci zgłaszają się sami lub mogą być zgłoszeni przez nauczycieli, rodziców lub opiekunów pod warunkiem wyrażenia zgody przez kandydata.

Szczegóły https://klubkrakowski.pl/stypendia/

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka