wtorek, 16 lipca 2019 12:25

Sucha Beskidzka. Zmodernizują drogę dojazdową przy ul. Podksięże

Autor Mirosław Haładyj
Sucha Beskidzka. Zmodernizują drogę dojazdową przy ul. Podksięże

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul. Podksięże (Beblikówka). Złożony przez Burmistrza Miasta do Zarządu Wojewódzka Małopolskiego wniosek o dofinansowanie remontu drogi prowadzącej do tych gruntów został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł.

W ramach zadania istniejąca droga do osiedla Beblikówka zostanie poszerzona z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 380 mb. Zakres prac obejmuje również umocnienie skarpy płytami jomb na odcinku ok 100 m, utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym oraz regulacje odwodnienia poprzecznego. Wykonawcą zadania jest Firma EKOSTSTEM Krzysztof Żurek z Suchej Beskidzkiej. Przedmiotowe roboty mają zostać wykonane do końca września br. Planowana do modernizacji inwestycja drogowa nie tylko ułatwi dojazd do gruntów rolnych, ale wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Koszt zadania stanowi kwotę 129.992,98 zł i pokryty zostanie z pozyskanej dotacji oraz budżetu Gminy Sucha Beskidzka.

Fot. i inf.: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje