poniedziałek, 8 lutego 2021 12:55

Sułkowice. W gminie szykują się prace konserwatorskie, nowe place zabaw i nie tylko!

Autor Wiktoria Mitura
Sułkowice. W gminie szykują się prace konserwatorskie, nowe place zabaw i nie tylko!

W tym roku w gminie Sułkowice zostaną zrealizowane 4 projekty złożone do LGD ,,Między Dalinem i Gościbią” sfinansowane w 100 % z pozyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki podjętej przez Urząd Miejski współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sułkowicach, Szkółką Piłkarską Gościbia Sułkowice oraz Parafią w Sułkowicach zostanie zrealizowane:

  • plac zabaw w części parkowej w Rynku w Sułkowicach,
  • modernizacja i doposażenie placu zabaw  przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Sułkowicach,
  • prace konserwatorskie (I etap) przy Kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Oblasku,
  • doposażenie w stroje i instrumenty dla sułkowickiej orkiestry dętej.

W sumie gmina Sułkowice pozyska ponad 215 tys. zł.

Szczegóły tych projektów, w tym zakres prac oraz terminy realizacji zostaną podane po podpisaniu umów o dofinansowanie.

info: UMiG Sułkowice   foto: wikipedia

Myślenice - najnowsze informacje