wtorek, 9 maja 2023 13:29

Święto Flagi z udziałem delegacji Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

Autor Jadwiga Duda
Święto Flagi z udziałem delegacji Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

2 maja w Koźmicach Wielkich przy pomniku ku pamięci żołnierzy Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej z Placówki Sosna -Las odbyła się uroczystość gminna Święta Flagi.

Uroczystość prowadził sekretarz Gminy Wieliczka Adam Marek Panuś. Wartę przy pomniku zaciągnęli strzelcy z Jednostki 2077 Związku Strzeleckiego z Krakowa pod dowództwem sierżanta Huberta Cory oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła”. Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. Wspomniał, że 10 lat temu śp. Piotr Kurek (1948-2017) (syn śp. ppor/kpt. Józefa Kurka (1913-1997), ps. „Halny”, urodzonego w Koźmicach Wielkich, odznaczonego srebrnym Krzyżem Virtuti Militari) rozpoczął starania o powstanie pomnika ku pamięci żołnierzy ZWZ-AK w Koźmicach Wielkich.

Ojciec kapucyn Jerzy Pająk z Krakowa, kapelan środowisk niepodległościowych prowadził modlitwę w intencji żołnierzy ZWZ-AK upamiętnionych na pomniku. Z programem artystycznym wystąpiły 5- i 6-latki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich pod kierunkiem nauczycielek: Gabrieli Oprządek i Joanny Suder. Występ uświetniła Anna Suder z klasy VII wykonaniem piosenki Jana Pietrzaka pt. „Taki kraj”. Licznie zebrana publiczność, w tym rodzice, występ narodziła brawami.

W uroczystości uczestniczyła Danuta Kaperek, dyrektor szkoły w Koźmicach Wielkich, Anna Całka, dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Ewa Kaczor, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich. Obecni byli sołtys Koźmic Wielkich - Dariusz Mitan i sołtys Koźmic Małych - Stanisław Dziedzic, przewodniczący Kola Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, bez uprawnień kombatanckich, także radny Rady Miejskiej w Wieliczce i radni: Joanna Kordula i Kazimierz Windak. Obecny był Henryk Gawor, zastępca starosty wielickiego, Tadeusz Luraniec, przewodniczący Rady Miejskiej, za-ca burmistrza ds. społecznych Agnieszka Szczepaniak. Głos zabrała poseł na Sejm Urszula Rusecka.

Utwory patriotyczne grała Orkiestra Dęta „Koźmice” pod batutą Adriana Drzewi i kierownictwem Jacka Kwiatkowskiego. Delegacje składały kwiaty u podnóża pomnika. Wśród nich była delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW): Marta Borowiec, Hubert Cora, Jadwiga Duda, Halina i Marian Dylągowie, Maria Gurgul, Michał Morawski, Zofia Prochwicz, Natalia Soran-Maluty, Anna Ślęczka, Anna Woźniak.

Przed pomnikiem ZWZ-AK złożono stroik z biało-czerwonych kwiatów i zapalone znicze także przed popiersiem Józefa Kurka.

Dodam, że Józef Kurek był członkiem Oddziału Katowickiego Klubu Przyjaciół Wieliczki, a Piotr należał od 2002 r. do Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w Wieliczce - obaj byli regionalistami - kochali Mała Ojczyznę-Koźmice Wielkie. W Jędrzejowie jedna z ulic nosi imię Kpt. Józefa Kurka „Halnego”.

Z inicjatywy Huberta Cory z Jednostki Strzeleckiej 2077 w uroczystości uczestniczyli: zastępca dowódcy Plutonu Podhale - strzelec Urszula Mrowca, strzelec Pionu Administracji - starszy strzelec Jarosław Cora. Natomiast w pododdziale honorowym byli dowódca Drużyny Reprezentacyjnej JS 2077 - sekcyjny ZS Jakub Czarnecki (podoficer przyjmujący meldunek), zastępca dowódcy - starszy strzelec Karol Błoński (dowódca warty), starszy strzelec Kamil Dudziak (wartownik), strzelec Gabriela Wiatrak z (zabezpieczenie/wsparcie) i kandydat Mateusz Mielcarek (wartownik).

Po uroczystości każdy mógł zakosztować grochówki przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koźmicach Wielkich. Dziękujemy Paniom, które ją przygotowały i wydawały pod kierunkiem przewodniczącej Elżbiety Woźniak i skarbnik Anny Załęczny. Pogoda dopisała za co Bogu jesteśmy wdzięczni.

fot. Jadwiga Duda

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka