poniedziałek, 17 maja 2021 08:20

Święty Florian doczekał się renowacji

Autor Mirosław Haładyj
Święty Florian doczekał się renowacji

Figura świętego Floriana, usytuowana na brzeskim Rynku, zostanie poddana renowacji. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 30 tysięcy złotych.

Urząd Miejski przeznaczy na to zadanie ponad 20 tysięcy złotych, a pozostała część kosztów zostanie pokryta z dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2021”.

Późnobarokowa figura świętego Floriana została wzniesiona w 1731 roku z inicjatywy mieszkańców Brzeska po pożarze miasta, który miał miejsce osiem lat wcześniej. Od tego czasu odnawiana była czterokrotnie – w 1906, 1941, 1967 i 2003 roku. Od ostatniej renowacji minęło już 18 lat. W tym czasie rzeźba uległa wielu zniszczeniom i obecnie wymaga pilnych prac konserwatorskich. Urząd Miejski już w marcu tego roku wystąpił do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na przeprowadzenie remontu. Pozwolenie zostało wydane, a to otworzyło drogę do podjęcia starań o pozyskanie dofinansowania na realizację tego zadania.

Przez ostatnie 18 lat pomnik w wielu miejscach porósł mchem i jest mocno zabrudzony. Spore szkody spowodowały warunki atmosferyczne – działania promieni słonecznych i opady doprowadziły do erozji piaskowca, pojawiło się też sporo ubytków w kamiennej strukturze figury. Niekorzystny wpływ wywierają też spaliny i dym wydobywający się z kominów okolicznych kamienic.

Odnowa rzeźby mająca na celu przywrócenie jej dawnej świetności prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków i według jego zaleceń. Po oczyszczeniu z nawarstwień wtórnych i zabezpieczeniu substancji zabytkowej figura zostanie nasączona środkiem do zwalczania mikroflory. Następnym etapem prac będzie uzupełnienie ubytków, po czym całość zostanie zaimpregnowana w celu zapewnienia cyrkulacji wilgotnościowej. Wszystkie napisy, które również uległy uszkodzeniom, zostaną dokładnie odtworzone.

Fot i inf.: UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje